Nieuwsberichten

Waarom nog een bestuursovereenkomst?

Gepubliceerd op 26 oktober 2023
Afbeelding

Kwartiermaker Jan Smit is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de bestuursovereenkomst tussen de projectpartners. Hij legt uit waarom er voor deze nieuwe fase, de planuitwerkingsfase, wederom een bestuursovereenkomst is opgesteld. En wat dit betekent voor de projectorganisatie. 

Smit: ‘Er komt veel bij kijken om de organisatie van zo’n groot project goed op te tuigen. Het is dan ook erg verstandig geweest om daar de afgelopen maanden goed aandacht voor te hebben. Voor elke nieuwe fase in het project moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over planning, rolverdeling enzovoort. Dat is de reden dat er ook voor de planuitwerkingsfase een bestuursovereenkomst is opgesteld. Er was al een bestuursovereenkomst voor de planstudiefase, waarbij de Vervoerregio de trekker was. En straks voor de realisatie zullen we ook een realisatieovereenkomst maken. Die zal meer ingaan op hoe we omgaan met praktische zaken tijdens de bouw.'

Wat houdt deze bestuursovereenkomst in?

‘In deze bestuursovereenkomst staat hoe we gaan samenwerken tot aan de start van de uitvoering. Afgesproken is dat de regie op dit project overgaat van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) naar de gemeente Zaanstad, in samenwerking met Prorail.’ Een logische keuze vindt Smit: ‘Het project ligt volledig binnen de gemeentegrenzen van Zaanstad en heeft een grote impact op de gemeente, laat de regie dan ook bij de gemeente.’ 

Dit betekent voor Zaanstad dat er een hele projectorganisatie moet worden opgebouwd? 

'Klopt. Als interim manager ben ik gevraagd om hier invulling aan te geven. Het team is nu nagenoeg compleet, waarbij we er voor gekozen hebben om één integraal projectteam samen te stellen. Met mensen vanuit de gemeente en vanuit ProRail. Zo komen we tot een goede interactie tussen alles wat nodig is voor de gemeente en alles wat nodig is voor het spoor.’ 

Wat zijn belangrijkste aandachtspunten geweest tot nu toe?

‘Het belangrijkste aandachtspunt is toch om goed scherp te krijgen welke partij op welke wijze goed betrokken kan zijn bij het project. En ook op welke wijze de organisatie van de gemeente Zaanstad dit project kan organiseren, naast alle reguliere taken die er ook gewoon zijn.'

Wat zou je het projectteam nog willen meegeven?

‘Zo’n groot en complex project vraagt veel van het projectteam. Als de belangen groot zijn kunnen de emoties binnen allerlei partijen hoog oplopen. Ik zou het projectteam willen meegeven dat ze relaxed blijven en goed met elkaar in gesprek blijven. Geef aan als je ergens moeite mee hebt, als team kan je veel meer dan de individuele teamleden los van elkaar.’

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl