Nieuwsberichten

Interview met Omgevingsmanager Paul Ebben: antwoord op maar liefst 225 vragen

Gepubliceerd op 30 maart 2023

Deze maand is het voorlopig voorkeursalternatief van de Guisweg vastgesteld door het collega van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad. Op dat voorkeursontwerp konden mensen van 15 september tot 1 november 2022 reageren. Tijdens die anderhalve maand zijn er maar liefst 225 reacties binnengekomen. Omgevingsmanager legt uit wat er met deze reacties gedaan is. 

Omgevingsmanager Paul Ebben: ‘We wilden horen wat mensen van het ontwerp vonden. En we wilden hun kennis benutten. Zij zien vaak slimme dingen die verbeterd kunnen worden aan een ontwerp, omdat ze de omgeving heel goed kennen. Het is mooi dat we zoveel respons kregen.’

Maar, wat is er met die 225 reacties gebeurd? Krijgt iedereen persoonlijk antwoord? En hoe zie je wat er aangepast is aan het ontwerp na al die reacties? Paul beantwoord al deze vragen. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: er is best een hoop verbeterd.

225 reacties

225 reacties klinkt als een groot getal. Maar of het ook veel is? Paul: ‘Ja het zijn er een hoop. Maar, we hebben ook bewonersavonden gehad met meer dan 400 mensen in de zaal. En als je kijkt naar hoe groot en ingrijpend het project is, valt het weer mee.’ Al die reacties moeten ook een antwoord krijgen. Paul: ‘Dat wordt een “nota van beantwoording” genoemd. Iedereen die een reactie heeft gegeven en contactgegevens heeft achtergelaten heeft dan ook in de afgelopen weken een e-mail gehad met een antwoord.’ Hij vervolgt: ‘Bij iedere beantwoording staan twee dingen centraal: wat is er gebeurd met de reactie – is er bijvoorbeeld iets aangepast aan het ontwerp? – en wat is de reden dat er wel of niet iets is veranderd aan het ontwerp. Het is belangrijk dat iedereen kan zien dat al deze reacties gelezen en serieus genomen zijn.’

‘Zo konden we veel meer nuances aangeven en diep ingaan 

op bepaalde onderwerpen’


Overlap in onderwerp

Het is niet verrassend dat er veel reacties over dezelfde onderwerpen binnenkwamen. Paul: ‘Voor de omgeving spelen vaak dezelfde dingen. Daarom hebben we gekozen om de nota van beantwoording iets anders in te steken dan normaal. Want het leest niet prettig om vijftig keer dezelfde vraag beantwoord te zien. En sommige reacties gingen heel erg in op een detail van het ontwerp, waarbij we in de beantwoording wilden uitleggen dat zo’n detail onderdeel is van een groter plaatje. Daarom hebben we een aantal hoofdvragen gefilterd uit alle reacties en die uitgebreid beantwoord. Zo konden we veel meer nuances aangeven en diep ingaan op bepaalde onderwerpen. Een soort “veel gestelde vragen”. Bij de beantwoording van de individuele reacties verwijzen we dan ook vaak naar deze hoofdvragen.’ De nota van beantwoording is openbaar. Dus iedereen kan de antwoorden nalezen. Dat is goed, want er komen nog mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Dus dan kan iedereen die geïnteresseerd is teruglezen welke keuzes zijn gemaakt en waarom.’

‘In de volgende fase komen er nog mogelijkheden 

om mee te denken en te reageren’


Fietstunnel

Door de reacties is het voorlopige voorkeursontwerp op een aantal punten aangepast. Paul: ‘Wat gelijk in het oog sprong bij de reacties was de fietstunnel. De fietstunnel in het voorlopige voorkeursontwerp voldeed aan de verkeerseisen maar was smal. Het was een fietspad met aan beide kanten een wand, die uitkwam in een T-kruising met een ander fietspad. Hoewel mensen positief waren over het feit dat er een fietstunnel in het ontwerp zat, merkten veel reacties terecht op dat als je van drie kanten naar beneden stuift op zo’n smal fietspad en je kan niet goed om de hoek kijken, dat dat gevaarlijke en onprettige situaties oplevert. Dus we hebben behoorlijk gepuzzeld om dit te verbeteren. Daar zijn we gelukkig uit gekomen. Bijvoorbeeld door een voetpad langs het fietspad te leggen, waardoor het minder smal is, en bij de T kruising minder dode hoeken te maken. Zo wordt de tunnel verkeersveiliger en sociaal veiliger.’

Schietvereniging

De afrit, A8-aansluiting 2, wordt gesloopt in het voorkeursontwerp. De sloop stond gepland voor 2025. Maar in de afrit zit een schietvereniging. En een nieuwe locatie vinden voor een schietbaan is niet makkelijk. Paul: ‘Aan de hoeveelheid reacties van de leden van de schietvereniging die we binnenkregen op het ontwerp kon je goed zien dat het een hechte club is. We beseften dat de club in een ingewikkelde situatie zit. Daarom hebben we de sloop van de afrit uitgesteld. Dan heeft de club in ieder geval tot 2028 een plek. De gemeente gaat samen met de vereniging op zoek naar een andere locatie.’

Niet alles mogelijk

Zoals ook te verwachten is bij zoveel reacties, is dat het niet lukt om alle voorstellen om het ontwerp te wijzigen geaccepteerd kunnen worden. Paul: ‘Het is helaas niet mogelijk om alle gewenste veranderingen te doen. Er kwamen een aantal reacties binnen die wilden dat A8-aansluiting 2toegankelijk bleef. Dat was een van de onderdelen die in een ander ontwerp wel mogelijk was. Maar er is een goede afweging gemaakt om voor dit ontwerp te kiezen. Onder andere omdat er bij de andere variant veel sluipverkeer ontstaat. Daarnaast kan de Sluissloot openblijven wat goed is voor de culturele historie van Oud-Koog en Zaandijk. En het openblijven van de Sluissloot is belangrijk voor de waterkwaliteit. We leggen uit waarom deze verandering aan het ontwerp niet gedaan wordt.’

Goede vragen en goedkeuring van het bestuur

Zaten er veel bijzondere reacties bij? Paul: ‘Ik was blij verrast door de scherpe vragen. Daar doen we het voor. Er zaten dingen bij waarbij we beseften “oh ja dat is een goed idee om naar te kijken”. Ook de toewijding van de schietvereniging, door met veel leden te reageren op het ontwerp, was een positieve verrassing. Ze trokken namelijk terecht aan de bel.’ Na de aanpassingen is de nieuwe versie van het voorkeursontwerp ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Die goedkeuring is er gekomen. Paul: ‘Daar zijn we heel blij mee. We willen samen met de omgeving nader uitwerken hoe het er uit komt te zien.’

Verdere procedure

Als de gemeenteraad instemt met dit voorkeursalternatief ondertekenen de samenwerkingspartners later dit jaar een bestuurlijke overeenkomst met daarin de gemaakte afspraken voor de volgende fase van het project. Dan is de planstudiefase afgerond en begint de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden de laatste zaken onderzocht, zoals bijvoorbeeld een mogelijk nieuwe huisvesting voor de Krommenieër schietvereniging. Ook in deze fase volgen er weer verschillende inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld bij de bestemmingsplanwijziging(en) en de vergunningprocedures. De planuitwerkingsfase duurt naar verwachting tot 2025. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2026 de werkzaamheden beginnen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl