Nieuwsberichten

Rijksbijdrage van 11,2 miljoen om tekort voor project Guisweg te dekken

Gepubliceerd op 16 november 2022

In september dit jaar heeft het college van de gemeente Zaanstad het voorlopig voorkeursalternatief van het project Guisweg bestuurlijk vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Daarbij hebben de betrokken partijen* afgesproken om te werken naar een definitief voorkeursalternatief, inclusief financiering voor het project. De rijksbijdrage van 11,2 miljoen - om het tekort voor het project Guisweg te dekken – maakt dat deels nu mogelijk.

Nu het BO-MIRT besluit is genomen kan het definitief voorkeursalternatief worden opgesteld door het projectteam. Naar verwachting kan begin 2023, met behulp van door Rijk en regio toegezegde middelen, de planstudie worden afgerond en het definitief voorkeursalternatief worden vastgesteld. Daarna kan de planuitwerkingsfase worden gestart. In deze fase werkt het projectteam de laatste details voor het voorkeursalternatief uit, doorloopt het planologische procedures en bereidt het de aanbesteding voor.

Lid van het dagelijks bestuur Vervoerregio, tevens wethouder Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren van de gemeente Zaanstad Gerard Slegers: ‘Deze investering draagt niet alleen bij aan een veiligere spoorwegovergang, maar ook aan minder wachttijden en dus betere doorstroom van het verkeer. Bovendien biedt een betere ontsluiting van het gebied mogelijkheden wat betreft de woningbouwopgave. Zo lopen voorzieningen van het OV gelijk aan de groei van het aantal inwoners in het gebied’.

Bekijk hier het voorlopig voorkeursalternatief van het project Guisweg

Consultatieperiode

Op dit moment verwerkt het projectteam de inspraakreacties op het voorlopig voorkeursalternatief en doet het meerdere onderzoeken om de planstudiefase af te ronden. Het projectteam beantwoordt met de resultaten hiervan dan ook de gestelde vragen vanuit de gemeenteraad. Binnenkort informeert het projectteam de omgeving over het proces als het gaat om het beantwoorden van de inspraakreacties.

Europese steun

Op 21 oktober hebben de gemeente Alkmaar, Zaanstad, Dijk en Waard en de Vervoerregio Amsterdam een handtekening gezet onder de subsidieovereenkomst met de Europese Unie. In totaal krijgen de drie gemeenten samen maximaal 3,4 miljoen euro om de onderzoeken naar een aantal tunnels uit te voeren. Project Guisweg is daar één van en ontvangt 550.000 duizend euro. De Nederlandse overheid wil meer treinen laten rijden op het spoor en daarvoor is het geld hard nodig om gelijkvloerse kruisingen ‘uit het spoor’ te halen. De Europese Unie wil met het oog op de Green Deal meer treinen laten rijden voor de reizigers en het terugbrengen van de CO2-uitstoot.

*Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Rijkswaterstaat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl