Alles over het project

Waarom is het project nodig en wat houdt het in?

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De kruising van de weg met het spoor is onoverzichtelijk en onveilig.  Het groot aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt nu al voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Het aantal reizigers neemt hier de komende jaren toe, waardoor er nog meer treinen op het traject gaan rijden. Daarnaast is het gebied slecht bereikbaar met de auto vanuit het noorden en westen en is de ruimtelijke kwaliteit rondom het station matig.

Groei van Zaanstad vraagt om goede bereikbaarheid

Daarbij komt dat Zaanstad groeit. Dat vraagt om goede bereikbaarheid, voorzieningen en woningbouw om de groei op te vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations. De omgeving van het nabijgelegen station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, reizen en recreëren. Maar naast de spoorwegovergang staan ook de slechte bereikbaarheid met de auto vanuit het noorden en westen, de matige ruimtelijke kwaliteit rondom het station en de ‘barrière’ van de Provincialeweg en de spoorlijn dat in de weg.

Weg onder spoor beste en meest haalbare oplossing

In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied. De mogelijkheden die schetsmatig zijn verkend, geven een idee van de haalbaarheid en kosten. In de verkenningsfase zijn nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising - waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. Omdat de ruimte bij de bestaande kruising beperkt is, wordt gekeken naar een andere locatie voor een nieuwe kruising.

Planstudie Guisweg 

Half 2019 is de zogenaamde planstudie gestart waarbij kansrijke oplossingen uitgebreider onderzocht worden. Er wordt gekeken naar wat de effecten van oplossingen zijn voor autoverkeer, fietsers, maar ook voor het milieu. Het resultaat van de planstudie is een voorkeursoplossing. De planstudie duurt naar verwachting tot de zomer 2021. Die tijd is nodig om de oplossingen en de impact daarvan op de omgeving goed in beeld te krijgen, in nauwe samenwerking met omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl