Alles over het project

Waarom is het project nodig en wat houdt het in?

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor fietsers en automobilisten. Het is onoverzichtelijk en onveilig. Veel treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgen nu al voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Het aantal reizigers neemt hier in de komende jaren toe, waardoor er nog meer treinen op het traject gaan rijden. Dit betekent nog langere wachttijden. Daarnaast is het gebied slecht bereikbaar met de auto vanuit het noorden en westen en is de ruimtelijke kwaliteit rondom het station matig; reizigers vinden het er niet prettig en zelfs onhandig. Sommige fietsers gaan liever met de fiets onder het station door via de trap, dan via de kruising van de Guisweg met het spoor. Tijd voor verandering.

Groei van Zaanstad vraagt om goede bereikbaarheid

Daarbij komt dat Zaanstad groeit. Dat vraagt om goede bereikbaarheid, voorzieningen en woningbouw om de groei op te vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations. De omgeving van het nabijgelegen station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, reizen en recreëren. Maar naast de spoorwegovergang staan dus ook de slechte bereikbaarheid met de auto vanuit het noorden en westen, de matige ruimtelijke kwaliteit rondom het station en de ‘barrière’ van de Provincialeweg en de spoorlijn dat in de weg.

Weg onder spoor beste en meest haalbare oplossing

In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied. De mogelijkheden die schetsmatig zijn verkend, geven een idee van de haalbaarheid en kosten. In de verkenningsfase zijn nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising - waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. Omdat de ruimte bij de bestaande kruising beperkt is, wordt gekeken naar een andere locatie voor een nieuwe kruising.

Planstudie laat twee oplossingsrichtingen zien

Half 2019 is de zogenoemde planstudie gestart waarbij kansrijke oplossingen uitgebreide onderzocht worden. In oktober 2020 zijn er twee oplossingsrichtingen vastgesteld die worden onderzocht op het effect op het autoverkeer, fietsers maar ook op het milieu. Het resultaat van de planstudie is een voorkeursoplossing. De planstudie duurt naar verwachting tot de tweede helft van 2022. Die tijd is nodig om de oplossingen en de impact daarvan op de omgeving goed in beeld te krijgen, in nauwe samenwerking met omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied. Hieronder leggen wij de twee mogelijke oplossingsrichtingen nog eens voor u uit.

Oplossing 1: fietsers bij het station en behoud van A8 aansluiting 2

In het eerste alternatief gaan fietsers en voetgangers via een nieuwe tunnel bij station Zaandijk Zaanse Schans onder het spoor door. De verbinding voor fietsers en voetgangers bij het station krijgt een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De huidige perrontunnel blijft bestaan. Bij de Guisweg kunnen fietsers en voetgangers nog wel de Provinciale weg oversteken. In dit alternatief komt de nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer vrij noordelijk uit op de Provincialeweg en blijft aansluiting 2 open zoals die nu is. 

Oplossing 2: fietsers en voetgangers bij de Guisweg en A8 aansluiting 2 komt te vervallen

In het tweede alternatief gaan fietsers en voetgangers bij de Guisweg onder het spoor door via een nieuwe tunnel. Net als bij het eerste alternatief komt er een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De nieuwe verbindingsweg voor automobilisten loopt vanaf de aansluiting op de A8 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. In dit alternatief worden de op- en afrit van de A8 bij de Albert Heijn afgesloten. Automobilisten kunnen wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat.

Bekijk hier de animaties en afbeeldingen van de twee oplossingen.Foto kruispunt Provincialeweg en spoorwegovergang Guisweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl