Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

Twee alternatieven gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst op 19 oktober 2020

29  oktober 2020 
Maandag 19 oktober heeft de projectgroep twee mogelijke oplossingen gepresenteerd voor de aanpak van het kruispunt bji de Guisweg met de spoorwegovergang.  Deze oplossingen, ook wel alternatieven genoemd,  zijn nog niet definitief en liggen nu voor een zienswijze bij de gemeenteraad van Zaanstad. De komende tijd worden de alternatieven verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is er eind 2021 een definitief voorkeursalternatief, waarop de omgeving nog een zienswijze kan indienen. 

Het is mogelijk om de digitale bijeenkomst (nog eens) te bekijken. Ook de getoonde animaties van de twee alternatieven zijn (nogmaals) te bekijken. Evenals een animatie waarin globaal de verschillen tussen de alternatieven worden weergegeven. 

Klik hier voor meer informatie en de linkjes naar de digitale bijeenkomst en de animaties 

Enquête: invullen kan tot 9 november 2020


Tijdens de planstudie Guisweg willen we de omgeving – omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden – zo zorgvuldig mogelijk betrekken. We nemen daarom vier keer een enquête af zodat we dit proces steeds kunnen verbeteren. De eerste keer was in oktober 2019, nu staat de tweede enquête open. We horen graag of u tevreden bent over de manier waarop u wordt geïnformeerd en betrokken. Met uw antwoorden kunnen we u betrekken op een manier die het beste past.

Het invullen van de enquête gebeurt anoniem en kost maximaal 10 minuten. De antwoorden worden verwerkt door het onafhankelijke bureau Sweco. Wilt u voor ons de enquête invullen? Invullen kan tot 9 november.

Klik hier voor de enquête

Wat doen we met de resultaten? 

Met de resultaten van deze enquête weten we hoe tevreden u bent over de manier waarop u tot nu toe wordt betrokken. Waar blijkt dat we dingen kunnen verbeteren, kunnen we onze manier van werken aanpassen. Zo kunnen we de informatievoorziening en het betrekken van de omgeving zoveel mogelijk laten aansluiten bij uw behoefte.

Wat komt er allemaal bij kijken? 


Planning: planstudie fase


Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. 

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen.  De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.


Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl