Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

'Het is een uitdagende puzzel'

Wat is de planning? Een interview met omgevingsmanager Evelien Brascamp

foto met puzzelstukken op plattegrond van Guisweg en omgeving

Ondanks de coronacrisis is er de afgelopen maanden hard doorgewerkt aan het project Guisweg. Uitgangspunt voor dit project is een weg onder het spoor door, maar de bestaande kruising is daarvoor te krap. Daarom wordt nu gekeken naar mogelijke alternatieven. In januari zijn de eerste schetsen gepresenteerd; voor de zomer zou de uitgewerkte versie klaar zijn. Dat wordt nu na de zomer. Omgevingsmanager Evelien Brascamp legt uit waarom. 

Lees hier het interview met Evelien

Wat komt er allemaal bij kijken? Planning: planstudie fase


Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. 

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen.  De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.

Bekijk hier de gehele planning

Lees meer over het project

Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl