Hoe kunt u meedenken?

Tijdens de onderzoeken die nodig zijn, houden we nauw contact met bedrijven, bewoners en sportverenigingen in het gebied. Enerzijds om ge├»nteresseerden op de hoogte te houden van de vorderingen, anderzijds om de omgeving mee te laten denken over de oplossing.  

Op welke manier kunt u meedenken?

  • Tijdens de planstudie vinden regelmatig informatiebijeenkomsten plaats, om de omgeving bij te praten of mee te laten denken over de oplossing. De eerste informatiebijeenkomst vond plaats op 18 juni 2019. De eerstvolgende inloopbijeenkomst is nog niet gepland.

  • Er zal intensief samengewerkt worden met een focusgroep, die bestaat uit mensen uit de omgeving. Leden van focusgroepen denken mee over mogelijke oplossingen en bijbehorende effecten. Meer informatie over het meedenken in de focusgroepen volgt half 2019.

  • Naast de bovenstaande manieren om mee te denken over de oplossing, zijn er twee momenten om te reageren. Allereerst kon u tijdens de start van de planstudie reageren op de startnotitie planstudie Guisweg. De reactietermijn is inmiddels gesloten. Het tweede moment is aan het eind van de planstudie, wanneer de onderzoeken (waaronder het milieueffectonderzoek) zijn afgerond. De omgeving kan dan reageren op het ontwerp van het de voorkeursoplossing.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl