Nieuwsberichten

Project Guisweg: hoe nu verder?

Gepubliceerd op 24 oktober 2023

Wat is nu de status van het project Guisweg? Afgelopen voorjaar is het definitief voorkeursalternatief vastgesteld. Dat betekent dat, na een periode van verkenning en onderzoek, de hoofdkeuzes van het project zijn vastgelegd. Op 13 juli 2023 werd de bestuursovereenkomst voor de volgende projectfase getekend.  Hierin staan de afspraken en doelen die de projectpartners (de gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) willen bereiken in dit stadium van het project.

Met het tekenen van de bestuursovereenkomst is het project Guisweg direct een nieuwe fase ingegaan, de planuitwerkingsfase. Graag vertellen we u meer over wat er in deze volgende fase van Project Guisweg gebeurt, en hoe de verantwoordelijkheid van het project verschuift naar de Gemeente Zaanstad.

Wat houdt die nieuwe fase precies in?

Belangrijk in de planuitwerkingsfase is de formele overdracht van het project van de Vervoerregio Amsterdam (VRA), naar de gemeente Zaanstad en ProRail. In de verkenningsfase was de VRA, zoals dat heet, de penvoerder. Dit betekent dat de VRA de rol van projectleider op zich nam. In de nieuwe projectfase neemt de gemeente Zaanstad (samen met ProRail) deze leidende rol over.

Belangrijk is om aan te geven dat de hoofdkeuzes voor het project vast liggen, maar dat er binnen die hoofdkeuzes nog veel zaken zijn die verdere uitwerking verdienen. Denk hierbij onder andere aan de exacte inrichting van straten, de inrichting van het nieuwe tennispark, de ligging van de kabels en leidingen en de toepassing van het groen.

Ook is er een start gemaakt met stikstofonderzoeken, zoals het verkrijgen van de benodigde informatie voor de ADC-toets. En is begonnen met de voorbereidingen van het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt het oude bestemmingsplan, vanaf de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Aangezien deze wetgeving nieuw is, vergt dat wat extra uitzoekwerk voor het projectteam. Verder zullen er allerhande aanvullende onderzoeken, die deze projectfase met zich meebrengt, worden opgestart.

Een nieuwe projectfase vraagt om een nieuw projectteam

Met de overdracht van het project van de VRA naar de gemeente Zaanstad en Prorail gaan ook personele wisselingen gepaard. Achter de schermen is een nieuw projectteam geformeerd. De komende tijd zijn we druk bezig met het maken van plannen van aanpak hoe we onze doelen in de planuitwerkingsfase gaan halen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl