Focusgroep

Meedenken in de Focusgroep

Tijdens het project wordt regelmatig de hele omgeving gevraagd om te reageren op idee├źn. Daarnaast werken we intensief samen met een focusgroep. Deze groep bestaat uit mensen uit de directe omgeving van het gebied. In de groep praten zij mee over verschillende onderwerpen die voor de oplossing belangrijk zijn. Deelnemers voor de focusgroep zijn inmiddels geselecteerd.

 

Samenstelling Focusgroep 

De Focusgroep wordt zorgvuldig door een onafhankelijk communicatiebureau samengesteld. De samenstelling van de Focusgroep is zoveel mogelijke een afspiegeling van de inwoners van het gebied. Er is daarbij gekeken naar kenmerken zoals leeftijd, geslacht en woonwijk.  


Wat wordt er besproken tijdens de een focusgroep bijeenkomst?

Dit najaar gaan we onderzoeken wat de gevolgen en effecten van de oplossingen zijn op de omgeving en het milieu. Hoe staat het met de gezondheid en het welzijn in de buurt? Wat is het effect op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast? Hoe zit het met de bereikbaarheid van scholen en sportverenigingen in de buurt?


Planning 

De huidige fase van het project loopt van dit voorjaar tot halverwege 2022. De Focusgroep komt in die periode drie keer bij elkaar. Daarna wordt er een voorlopig voorkeursalternatief vastgesteld door bestuurders van de samenwerkende partijen.


Alle bijeenkomsten vinden plaats in de avond en liefst op een locatie in het projectgebied. Als eventuele aangescherpte coronamaatregelen dat onmogelijk maken, vinden de bijeenkomsten online plaats via videobelprogramma Microsoft Teams.


Wat wordt er gedaan met opbrengsten van de focusgroep? 

De verslagen van de bijeenkomsten zijn openbaar en vindt u terug onder het kopje Documenten.


Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten. U kunt per e-mail contact opnemen via guisweg@vervoerregio.nl.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl