Focusgroep

Werken met focusgroep

Tijdens de planstudie werken we – naast dat we regelmatig de hele omgeving vragen te reageren – intensief met een focusgroep. Deze groep bestaat uit mensen uit de directe omgeving van het gebied. In de groep praten zij mee over verschillende onderwerpen die voor de oplossing belangrijk zijn.  

Werkwijze 

De focusgroep wordt ingezet om mee te denken over bepaalde onderwerpen in de planstudie. Het gaat hier niet alleen om mee denken in het ontwerp, maar ook over mogelijke risico’s en effecten. Informatie uit de focusgroep nemen we mee in de uitwerking van de oplossingen. De focusgroep bestaat uit 15 personen uit de omgeving. De focusgroep kwam in de periode oktober 2019 tot en met maart 2020 vijf keer bij elkaar. De verslagen van de bijeenkomsten zijn openbaar en vindt u terug onder documenten. De werkwijze voor de focusgroep voor de periode half 2020 tot half 2021 moet nog worden bepaald.

April 2020:

Bijeenkomsten eerste focusgroep afgerond

Onderwerpen die met de focusgroep besproken zijn, waren het fietsnetwerk, het wel/niet behouden van A8 aansluiting 2, het compleet maken van A8 aansluiting 3 en de plek van de nieuwe verbindingsweg en de aansluiting daarvan op de Provincialeweg. De gesprekken en input van de focusgroep zijn zeer waardevol. 

Meer lezen

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl