Focusgroep

Werken met focusgroep

Tijdens de planstudie werken we – naast dat we regelmatig de hele omgeving vragen te reageren – intensief met een focusgroep. Deze groep bestaat uit mensen uit de directe omgeving van het gebied. In de groep praten zij mee over verschillende onderwerpen die voor de oplossing belangrijk zijn.  

Werkwijze 

De focusgroep wordt ingezet om mee te denken over bepaalde onderwerpen in de planstudie. Het gaat hier niet alleen om mee denken in het ontwerp, maar ook over mogelijke risico’s en effecten. U wordt geholpen en begeleid om er voor te zorgen dat u voldoende kennis heeft om mee te denken. Het proces rondom de focusgroep wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Daarna kunnen we preciezer zeggen hoe vaak, hoe lang en wanneer de focusgroep bij elkaar komt en wat precies van de leden wordt verwacht.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl