Focusgroep

Focusgroep denkt mee tijdens de volgende onderzoeksfase

Tijdens de planstudie werken we – naast dat we regelmatig de hele omgeving vragen te reageren – intensief met een focusgroep. Deze groep bestaat uit mensen uit de directe omgeving van het gebied. In de groep praten zij mee over verschillende onderwerpen die voor de oplossing belangrijk zijn.  

Onderzoek naar de gevolgen op de omgeving en het milieu.

Dit najaar gaan we onderzoeken wat de gevolgen en effecten van de alternatieven zijn op de omgeving en het milieu. Hoe staat het met de gezondheid en het welzijn in de buurt? Wat is het effect op de luchtkwaliteit en het geluidsoverlast? Hoe zit het met de bereikbaarheid van scholen en sportverenigingen in de buurt?

Deze nieuwe fase loopt van dit najaar tot aan de zomer 2021. Daarna wordt er een voorlopig voorkeursalternatief vastgesteld door bestuurders van de samenwerkende partijen.

Planning 

De Focusgroep komt drie keer bij elkaar. De eerste bijeenkomst is eind oktober/begin november 2020, de tweede rond januari/februari 2021 en de laatste rond maart/april 2021. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de avond en liefst op een locatie in het projectgebied. Als eventuele aangescherpte coronamaatregelen dat onmogelijk maken, vinden de bijeenkomsten online plaats via videobelprogramma Zoom.

De eerste focusgroep kwam in de periode oktober 2019 tot en met maart 2020 vijf keer bij elkaar. De verslagen van de bijeenkomsten zijn openbaar en vindt u terug onder documenten.

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten. U kunt per e-mail contact opnemen via guisweg@vervoerregio.nl.

Meedoen aan online peiling?

Een of twee keer per jaar versturen wij een online peiling . Als u daar aan mee wilt werken, kunt  dat doorgeven per mail via guisweg@vervoerregio.nl.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl