Documenten en rapporten

Op deze pagina vindt u diverse documenten, zoals rapportages en presentaties.

Rapporten Definitief Voorkeursalternatief

Rapportage Planstudie Guisweg definitief voorkeursalternatief 2023.pdf
schets definitief voorkeursalternatief - project guisweg.pdf

Bijlage L. Scopekaart Definitief Voorkeursalternatief.pdf
Bijlage M. Nota van Beantwoording voorlopig voorkeursalternatief.pdf
Bijlage N. Ontwerpnota Definitief Voorkeursalternatief.pdf
Bijlage O1. Notitie haalbaarheid stikstofdepositie Guisweg.pdf
Bijlage O2. Effect snelheidsverlaging A8 op stikstofdepositie.pdf
Bijlage O3. Notitie compensatie N2000 Guisweg .pdf
Bijlage P. Participatienota Fase 2 .pdf
Bijlage Q. Analyse meerwaarde naviduct project Guisweg.pdf


Rapporten Voorlopig Voorkeursalternatief

Rapportage Planstudie Guisweg Voorlopig Voorkeursalternatief september 2022.pdf

Bijlage A Verkeersrapport Guisweg.pdf
Bijlage B Quick-scan MKBA Guisweg + doorstroming A8.pdf
Bijlage C Economische effecten project Guisweg.pdf
Bijlage D Beeldkwaliteitsplan Inpassing Guisweg_01-06-2022_LQ.pdf
Bijlage E1 Scopekaart Voorlopig Voorkeursalternatief.pdf
Bijlage E2 Scopekaart MER Alternatief noord.pdf
Bijlage E3 Scopekaart MER Alternatief zuid.pdf
Bijlage F Verslag werksessie duurzaamheid .pdf
Bijlage G PlanMER Guisweg.pdf
Bijlage G1 Ontwerpnota MER-alternatieven.pdf
Bijlage G2 Deelrapport Archeologisch bureauonderzoek Guisweg.pdf
Bijlage G3 Deelrapport Natuur.pdf
Bijlage G4 Deelrapport Aspect Woon- en leefmilieu.pdf
Bijlage H Passende Beoordeling stikstofdepositie Guisweg.pdf
Bijlage H1 Adviesnota ADC-toets Guisweg definitief geanonimiseerd.pdf
Bijlage H2 Notitie compensatieopgave en -mogelijkheden Tauw N002-1280712WLI-V01 geanonimiseerd.pdf
Bijlage H4 Second opinion Aeriusberekening N001-1280712VLU-V02-aqb-NL geanonimiseerd.pdf
Bijlage I Rapportage SIA.pdf
Bijlage J Verkeersveiligheid kruispunten studiegebied Guisweg, een globale beschouwing.pdf


Eindrapporten planstudiefase

Rapportage fase 1 planstudie Guisweg oktober 2020

Bijlage - Alternatievenrapportage
Bijlage - Eindrapport verkeersonderzoek fase 1
Bijlage - Factsheets
Bijlage - Participatieverslag


Verkenningsfase en start planstudiefase

Startnotitie planstudie Guisweg_na reactietermijn oktober 2019

Reactienota_definitief oktober 2019

Rapport Commissie m.e.r. planstudie Guisweg augustus 2019 

Startnotitie Planstudie Guisweg juni 2019 

Eindrapportage verkenning Guisweg maart 2019 

Eindrapportage Snelkookpan Guisweg februari 2019  

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober2023
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief december 2022
Nieuwsbrief september 2022
Nieuwsbrief maart 2022
Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief december 2021
Nieuwsbrief september 2021
Nieuwsbrief Guisweg juni 2021
Nieuwsbrief Guisweg maart 2021

Digitale bijeenkomst 19 oktober 2020

Klik hier om de digitale bijeenkomst van 19 oktober 2020 terug te kijken

Animaties:
Alternatief 1,
Alternatief 2,
Globale verschillen tussen de twee alternatieven

Afbeeldingen:
Guisweg - A8 Plattegrond Huidige situatie
Guisweg - A8 Plattegrond Alternatief 1
Guisweg - A8 Plattegrond Alternatief 2
Globale verschillen 1 en 2

Inloopbijeenkomst 27 januari 2020

Informatieposters inloopbijeenkomst Guisweg 27 januari 2020

Inloopbijeenkomst 18 juni 2019

Informatieposters inloopbijeenkomst Guisweg 18 juni 2019

Bewonersbrieven

Uitnodiging inloopbijeenkomst 27 januari 2020

Bewonersbrief uitnodiging inloopbijeenkomst 

Guisweg 18 juni 2019 Bewonersbrief startonderzoek knelpunt Guisweg 4 maart 2019 

Bewonerspeiling

Resultaten vragenlijst september 2021.pdf

Focusgroep (presentaties en verslagen)

Verslag Project Guisweg Excursies Focusgroep Fase_110122

Presentatie Guisweg - focusgroep 4 juli 2022

Verslag startbijeenkomst Focusgroep Fase 2 4 oktober 2021.pdf

Verslag Focusgroep 2_29 maart 2021

Verslag Focusgroep 1_29 maart 2021

Presentatie Focusgroep 24 maart 2020

Bijlage Verslag Focusgroep 24 maart 2020

Verslag Focusgroep 24 maart 2020

Verslag Focusgroep 16 januari 2020

Presentatie 1 horend bij verslag Focusgroep 16 januari 2020

Presentatie 2 horend bij verslag Focusgroep 16 januari 2020

Presentatie 3 horend bij verslag Focusgroep 16 januari 2020

Presentatie Focusgroep 18 november 2019 

Verslag Focusgroep 18 november 2019

Presentatie Focusgroep  12 november 2019 

Verslag Focusgroep 12 november 2019 

Uitleg Selectiemethode Focusgroep Planstudie Guisweg 

Presentatie startbijeenkomst 28 oktober 2019 Focusgroep  

Verslag startbijeenkomst Focusgroep 28 oktober 2019 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl