Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

Twee mogelijke oplossingen voor aanpak Guisweg

In oktober 2020 heeft de projectgroep twee mogelijke oplossingen gepresenteerd voor de aanpak van het kruispunt bji de Guisweg met de spoorwegovergang.  Deze oplossingen, ook wel alternatieven genoemd,  worden de komende tijd  verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is er eind 2021 een definitief voorkeursalternatief, waarop de omgeving nog een zienswijze kan indienen. 

Van de twee alternatieven zijn animaties gemaakt. En er is een animatie beschikbaar waarin globaal de verschillen tussen de alternatieven worden weergegeven. 

Klik hier voor meer informatie en de animaties

Animatie van de twee oplossingen

Planning


Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is.

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen. De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
 Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.

Bekijk hier de gehele planning

Lees meer over het project

Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl