Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving?

Een interview met omgevingsmanager Evelien Brascamp

Wat betekent de aanpak van de Guisweg voor de sportverenigingen? En de begraafplaats? En wordt tijdens de werkzaamheden ook rekening gehouden met de funderingen van onze huizen? Allemaal vragen die leven bij omwonenden en bedrijven. Evelien Brascamp, omgevingsmanager van het project Guisweg, geeft antwoord op deze vragen.

Lees hier het interview met Evelien

Wat komt er allemaal bij kijken? Planning: planstudie fase


Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. 

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen.  De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.

Bekijk hier de gehele planning

Lees meer over het project

Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl