Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

Twee alternatieven gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst op 19 oktober 2020

29  oktober 2020 
Maandag 19 oktober heeft de projectgroep twee mogelijke oplossingen gepresenteerd voor de aanpak van het kruispunt bji de Guisweg met de spoorwegovergang.  Deze oplossingen, ook wel alternatieven genoemd,  zijn nog niet definitief en liggen nu voor een zienswijze bij de gemeenteraad van Zaanstad. De komende tijd worden de alternatieven verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is er eind 2021 een definitief voorkeursalternatief, waarop de omgeving nog een zienswijze kan indienen. 

Het is mogelijk om de digitale bijeenkomst (nog eens) te bekijken. Ook de getoonde animaties van de twee alternatieven zijn (nogmaals) te bekijken. Evenals een animatie waarin globaal de verschillen tussen de alternatieven worden weergegeven. 

Klik hier voor meer informatie en de linkjes naar de digitale bijeenkomst en de animaties 

Planning: planstudie fase


Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. 

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen.  De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.

Bekijk hier de gehele planning

Lees meer over het project

Wat komt er allemaal bij kijken? 


Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl