Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

Gezocht: nieuwe focusgroep die meedenkt tijdens de volgende onderzoeksfase

Dit najaar gaan we onderzoeken wat de gevolgen en effecten van de alternatieven zijn op de omgeving en het milieu. Hoe staat het met de gezondheid en het welzijn in de buurt? Wat is het effect op de luchtkwaliteit en het geluidsoverlast? Hoe zit het met de bereikbaarheid van scholen en sportverenigingen in de buurt? Voor deze volgende onderzoeksfase stellen we een nieuwe focusgroep van circa 15 personen uit de buurt samen. Bent u bewoner, ondernemer of vertegenwoordiger van lokale organisaties en verenigingen en wilt u meedenken? 

De datum voor aanmelden is gesloten.


Wat komt er allemaal bij kijken? Planning: planstudie fase


Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. 

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen.  De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.

Bekijk hier de gehele planning

Lees meer over het project

Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl