Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

Eerste schetsen oplossingen Guisweg getoond tijdens drukbezochte inloopavond


Maandagavond 27 januari werden de eerste schetsen en ontwerpen getoond van mogelijke oplossingen voor het knelpunt Guisweg. Ruim 500 bezoekers kwamen de verschillende varianten voor de aanpak van het verkeersknelpunt Guisweg met het spoor en de Provincialeweg bekijken.

Lees meer

Direct naar de schetsen met mogelijke oplossingen Guisweg (pdf)

Wat komt er allemaal bij kijken? 


Planning: planstudie fase

Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. 

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen.  De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.

Bekijk hier de gehele planning

Lees meer over het project

Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl