Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

Aanpak Guisweg: kan het niet simpeler?  

Interview met projectleider Chris Engelsman

Regelmatig krijgen we vragen over het project Guisweg, van bijvoorbeeld omwonenden of ondernemers uit de buurt. Via de mail of op inloopbijeenkomsten. Veel vragen gaan over de oplossingsrichting… Kan het niet simpeler? Kunnen jullie niet gewoon een tunnel aanleggen? Projectleider Chris Engelman geeft uitleg.

Lees hier het interview met Chris (inclusief filmpje)Wat komt er allemaal bij kijken? 


Planning: planstudie fase

Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. 

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen.  De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.

Bekijk hier de gehele planning

Lees meer over het project

Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl