Aanpak Guisweg

Gemeente Zaanstad wil samen met verschillende partijen het knelpunt Guisweg-spoor-Provincialeweg aanpakken

Waarom aanpak Guisweg nodig?

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer.  Door groei van het aantal treinen op het traject Amsterdam-Alkmaar worden de wachttijden voor fietsers en automobilisten alleen maar langer. 

Gemeente Zaanstad wil samen met samenwerkingspartners de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied verbeteren. 

Lees meer over het project

Planning: planstudie fase

Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de verkenningsfase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. 

In de fase van de planstudie die tot de zomer van 2021 duurt, wordt gekeken waar de nieuwe onderdoorgang moet komen.  De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door.
Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu en de aansluiting op de A8 zijn punt van aandacht.

Bekijk hier de gehele planning

Direct naar: 

Startnotitie en reactienota

Veelgestelde vragen

Wilt u meepraten?

Tijdens de onderzoeken die nodig zijn, houden we nauw contact met bedrijven, bewoners en sportverenigingen in het gebied. Bent u geinteresseerd of wilt u meedenken?

Meepraten

Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl