Nieuwsberichten

Reactietermijn startnotitie gesloten

15 juli 2019
De reactietermijn op de startnotitie Guisweg is gesloten. We danken alle indieners voor hun reactie. De komende weken nemen we alle reacties in overweging. Haalbare suggesties nemen we mee in de definitieve versie van de startnotitie. Alle indieners krijgen individueel een antwoord op hun reactie.

Lees meer

Foto spoor Guisweg

Actieve meedenkers gezocht voor de focusgroep

4 juli 2019
Tijdens de planstudie Guisweg wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor het knelpunt Guisweg met het spoor en de Provincialeweg. Deze oplossing moet zo goed mogelijk passen binnen de omgeving. Wilt u hierover meedenken en woont u in de directe omgeving van de Guisweg? Dan kunt u zich aanmelden voor de focusgroep. Focusgroepen denken intensiever mee over bijvoorbeeld ontwerp, risico’s en effecten.

Lees meer

Plaatje met tekst Actief meedenken, word lid van focusgroep

100 bezoekers eerste inloopbijeenkomst 

26 juni 2019
Ruim 100 geïnteresseerden bezochten op 18 juni 2019 de eerste bijeenkomst van de planstudie Guisweg in het Zaandijkse Weefhuis. Medewerkers van het projectteam waren aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. Ook was op verschillende posters informatie over het project te zien, zoals de resultaten uit het verkenningsonderzoek. De aanwezigen, met name omwonenden, sportverenigingen en bedrijven, dachten actief mee over de oplossingsrichting.

Lees meer


Kaartje van situatie Guisweg

Startnotitie planstudie Guisweg open voor reactie 

3 juni 2019
De planstudie Guisweg is gestart. Hierin wordt onderzocht hoe het verkeersknelpunt op de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg in Zaandijk kan worden opgelost. De kaders van het onderzoek staan beschreven in een startnotitie. Inwoners, bedrijven en belanghebbenden kunnen hier vanaf maandag 3 juni op reageren.

Lees meer


Foto van spoorovergang bij de Guisweg

Aanpak verbetering knelpunt spoorwegovergang Guisweg  naar volgende fase

10 april 2019
De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. Bestuurders van gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten om het gebied veiliger en beter bereikbaar te maken. Vanaf deze zomer start een planstudie over de best mogelijke herinrichting van het gebied rondom het kruispunt.

Lees meer

Foto spoorwegovergang Guisweg Zaandam

Rijk en regio eens over aanpak bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

3 december 2018
Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2019 moet definitief duidelijk zijn of het pakket aan maatregelen uitvoerbaar en financierbaar is.

Lees meer

Foto spoorwegovergang bij de Guisweg

Start verkenning Guisweg

2 juli 2018
Dwars door Zaandijk loopt de Guisweg, de verbindingsweg van oost naar west. Ter hoogte van het station Zaandijk Zaanse Schans kruist de Guisweg de spoorlijn van Amsterdam naar Alkmaar en parallel daaraan de provinciale weg. Met toeristen van en naar de Zaanse Schans, een drukke spoorverbinding, (schoolgaande) fietsers en vrachtverkeer vormt het een drukke en onveilige spoorwegovergang. Daarom is de verkenning Guisweg gestart. Daarin onderzoeken we hoe dit knelpunt kan worden aangepakt.

Lees meerfoto bij de spoorovergang Guisweg

Ga naar Zaanstad.nl