Nieuwsberichten

Gezocht: nieuwe focusgroep die meedenkt tijdens de volgende onderzoeksfase

Dit najaar gaan we onderzoeken wat de gevolgen en effecten van de alternatieven zijn op de omgeving en het milieu. Hoe staat het met de gezondheid en het welzijn in de buurt? Wat is het effect op de luchtkwaliteit en het geluidsoverlast? Hoe zit het met de bereikbaarheid van scholen en sportverenigingen in de buurt? Voor deze volgende onderzoeksfase stellen we een nieuwe focusgroep samen. Wilt u meedenken? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden. 

Focusgroep najaar van start

Bijeenkomsten eerste focusgroep afgerond


3 juli 2020
De eerste focusgroep kwam in de periode oktober 2019 tot en met maart 2020 vijf keer bij elkaar. De verslagen van de bijeenkomsten zijn openbaar en vindt u terug onder documenten. Onderwerpen die met de focusgroep besproken zijn, waren het fietsnetwerk, het wel/niet behouden van A8 aansluiting 2, het compleet maken van A8 aansluiting 3 en de plek van de nieuwe verbindingsweg en de aansluiting daarvan op de Provincialeweg. De gesprekken en input van de focusgroep zijn zeer waardevol. 

Meer lezen

‘Het is een uitdagende puzzel’


1 juli 2020
Ondanks de coronacrisis is er de afgelopen maanden hard doorgewerkt aan het project Guisweg. Uitgangspunt voor dit project is een weg onder het spoor door, maar de bestaande kruising is daarvoor te krap. Daarom wordt nu gekeken naar mogelijke alternatieven. In januari zijn de eerste schetsen gepresenteerd; voor de zomer zou de uitgewerkte versie klaar zijn. Dat wordt nu na de zomer. Omgevingsmanager Evelien Brascamp legt uit waarom. 

Lees hier het interview met Evelien over de planning van de Guisweg

Foto met puzzelstukken plattegrond Guisweg en omgeving

Aanpak Guisweg: wat zijn de gevolgen voor de omgeving?


3 juni 2020
Wat betekent de aanpak van de Guisweg voor de sportverenigingen? En de begraafplaats? En wordt er tijdens de werkzaamheden ook rekening gehouden met de funderingen van onze huizen? Allemaal vragen die leven bij omwonenden en bedrijven. Evelien Brascamp, omgevingsmanager van het project Guisweg, geeft antwoord op deze vragen.  

Lees hier het interview met omgevingsmanager Evelien Brascamp

Omgeving denkt mee over oplossing


23 april 2020
In de afgelopen periode heeft een groep belanghebbenden meegedacht in de oplossing voor de problematiek rond de Guisweg. Deze groep, de zogenoemde focusgroep, is tussen oktober 2019 en maart 2020 vijf keer bij elkaar geweest. De reeks bijeenkomsten met deze groep is nu afgerond. In het vervolgtraject zal een nieuwe reeks bijeenkomsten worden gepland.

Lees meer

Aanpak Guisweg: Wat betekenen de plannen voor de bereikbaarheid?


14 april 2020
Ondanks de situatie omtrent het coronavirus, gaat het werk voor het project Guisweg door. En het begint steeds meer vorm te krijgen.  In een reeks van interviews met het projectteam geven we antwoord op veelgestelde vragen. Deze keer een interview met Remco Suk. Remco werkt bij de Vervoerregio Amsterdam en is de technisch manager van het project. We stellen hem wat vragen over routes in de nieuwe situatie, maar ook over de bereikbaarheid van specifieke voorzieningen.

Lees hier het interview met technisch manager Remco Suk

Kan het niet simpeler? – interview met projectleider Chris Engelsman


5 maart 2020
Regelmatig krijgen we vragen over het project Guisweg, van bijvoorbeeld omwonenden of ondernemers uit de buurt. Via de mail of op inloopbijeenkomsten. Veel vragen gaan over de oplossingsrichting… Kan het niet simpeler? Kunnen jullie niet gewoon een tunnel aanleggen? Projectleider Chris Engelman geeft uitleg.

Lees hier het interview met Chris (inclusief filmpje)

Eerste schetsen getoond op druk bezochte inloopavond


28 januari 2020
Maandagavond 27 januari, tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst, werden de eerste schetsen van mogelijke oplossingen voor het verkeersknelpunt Guisweg  getoond. Ruim 500 bezoekers konden de verschillende varianten voor de aanpak van het verkeersknelpunt Guisweg met het spoor en de Provincialeweg bekijken. De bewonersavond was georganiseerd om inwoners te informeren en om te horen wat zij van de mogelijke oplossingen vinden.  

Lees meer

Maandag 27 januari inloopbijeenkomst 


14 januari 2020
Benieuwd naar de eerste ontwerpen en schetsen voor de aanpak van het verkeersknelpunt Guisweg met het spoor en de provinciale weg? Maandag 27 januari tussen 18.00 en 20.30 uur vindt een inloopbijeenkomst plaats over de aanpak van verkeersknelpunt Guisweg plaats waar belangstellenden informatie krijgen over het project. Het projectteam is aanwezig voor vragen en geeft informatie over planning en besluitvorming.

Lees meer

Planstudie Guisweg officieel van start


31 oktober 2019
De planstudie Guisweg is officieel van start. Omwonenden en andere belanghebbenden konden voor de zomer reageren op het voorgestelde onderzoek naar het verkeersknelpunt bij de Guisweg. Diverse reacties zijn meegenomen in de definitieve startnotitie. De startnotitie geeft de kaders voor het onderzoek voor de komende twee jaar, de zogenaamde planstudie.

Lees meer

Cover_startnotitie_planstudie_Guisweg_oktober_2019

Uw mening is welkom

9 oktober 2019
Tijdens de planstudie Guisweg willen we omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk betrekken. We horen graag of u tevreden bent over de manier waarop u wordt geïnformeerd en betrokken wordt. Daarom meten we een aantal keer uw tevredenheid door middel van een enquête. Met uw antwoorden kunnen we u betrekken op een manier die het best past en gewenst is.

Lees meer

Focusgroepleden geselecteerd en planning bekend

3 oktober 2019
De afgelopen periode konden mensen zich aanmelden voor deelname aan de focusgroep. Deze groep praat mee en adviseert over verschillende onderwerpen die voor de oplossing belangrijk zijn.  We bedanken iedereen die zich heeft aangemeld voor de interesse. Inmiddels is de focusgroep geselecteerd. De focusgroep bestaat uit 15 personen uit de omgeving. Dit zijn omwonenden en ondernemers, maar ook mensen van onder andere natuurorganisaties en de sportverenigingen.

Lees meer

Commissie m.e.r. brengt advies uit over planstudie Guisweg 

29 augustus 2019
De Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) publiceert op donderdag 29 augustus een advies voor de Planstudie Guisweg. Het projectteam van de planstudie Guisweg heeft de commissie gevraagd advies te geven op het voorgestelde onderzoek in de planstudie. De adviezen van deze onafhankelijke commissie worden meegenomen in de startnotitie en in het uiteindelijke onderzoek.

Lees meer

Foto langs Guisweg

Reactietermijn startnotitie gesloten

15 juli 2019
De reactietermijn op de startnotitie Guisweg is gesloten. We danken alle indieners voor hun reactie. De komende weken nemen we alle reacties in overweging. Haalbare suggesties nemen we mee in de definitieve versie van de startnotitie. Alle indieners krijgen individueel een antwoord op hun reactie.

Lees meer

Foto spoor Guisweg

Actieve meedenkers gezocht voor de focusgroep

4 juli 2019
Tijdens de planstudie Guisweg wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor het knelpunt Guisweg met het spoor en de Provincialeweg. Deze oplossing moet zo goed mogelijk passen binnen de omgeving. Wilt u hierover meedenken en woont u in de directe omgeving van de Guisweg? Dan kunt u zich aanmelden voor de focusgroep. Focusgroepen denken intensiever mee over bijvoorbeeld ontwerp, risico’s en effecten.

Lees meer

Plaatje met tekst Actief meedenken, word lid van focusgroep

100 bezoekers eerste inloopbijeenkomst 

26 juni 2019
Ruim 100 geïnteresseerden bezochten op 18 juni 2019 de eerste bijeenkomst van de planstudie Guisweg in het Zaandijkse Weefhuis. Medewerkers van het projectteam waren aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. Ook was op verschillende posters informatie over het project te zien, zoals de resultaten uit het verkenningsonderzoek. De aanwezigen, met name omwonenden, sportverenigingen en bedrijven, dachten actief mee over de oplossingsrichting.

Lees meer


Kaartje van situatie Guisweg

Startnotitie planstudie Guisweg open voor reactie 

3 juni 2019
De planstudie Guisweg is gestart. Hierin wordt onderzocht hoe het verkeersknelpunt op de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg in Zaandijk kan worden opgelost. De kaders van het onderzoek staan beschreven in een startnotitie. Inwoners, bedrijven en belanghebbenden kunnen hier vanaf maandag 3 juni op reageren.

Lees meer


Foto van spoorovergang bij de Guisweg

Aanpak verbetering knelpunt spoorwegovergang Guisweg  naar volgende fase

10 april 2019
De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. Bestuurders van gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten om het gebied veiliger en beter bereikbaar te maken. Vanaf deze zomer start een planstudie over de best mogelijke herinrichting van het gebied rondom het kruispunt.

Lees meer

Foto spoorwegovergang Guisweg Zaandam

Rijk en regio eens over aanpak bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

3 december 2018
Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2019 moet definitief duidelijk zijn of het pakket aan maatregelen uitvoerbaar en financierbaar is.

Lees meer

Foto spoorwegovergang bij de Guisweg

Start verkenning Guisweg

2 juli 2018
Dwars door Zaandijk loopt de Guisweg, de verbindingsweg van oost naar west. Ter hoogte van het station Zaandijk Zaanse Schans kruist de Guisweg de spoorlijn van Amsterdam naar Alkmaar en parallel daaraan de provinciale weg. Met toeristen van en naar de Zaanse Schans, een drukke spoorverbinding, (schoolgaande) fietsers en vrachtverkeer vormt het een drukke en onveilige spoorwegovergang. Daarom is de verkenning Guisweg gestart. Daarin onderzoeken we hoe dit knelpunt kan worden aangepakt.

Lees meerfoto bij de spoorovergang Guisweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl