Nieuwsberichten

Europese subsidie voor tunnels onder het spoor in Noord-Holland

Gepubliceerd op 17 november 2022

De Nederlandse overheid wil meer treinen laten rijden op het spoor en heeft hiervoor het programma ‘Hoogfrequent Spoor’ gemaakt. De gemeenten Alkmaar, Zaanstad, Dijk en Waard en de Vervoerregio Amsterdam hebben een Europese subsidie van maximaal € 3,4 miljoen ontvangen om gelijkvloerse kruisingen ‘uit het spoor’ te halen. Op een aantal plekken komen er onderdoorgangen onder het spoor voor al het verkeer om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat in Noord-Holland om nieuwe tunnels in de gemeenten Zaanstad, Alkmaar en Dijk en Waard.

Green Deal

De Europese Unie wil in het kader van de Green Deal meer treinen laten rijden voor de reizigers en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Door tunnels aan te leggen onder het spoor wordt het spoor veiliger omdat er minder spoorwegovergangen zijn. Daarom krijgen de gemeenten Zaanstad, Alkmaar en Dijk en Waard subsidie van de Europese Unie voor de voorbereidingskosten voor de aanleg van de tunnels. In totaal krijgen de drie gemeenten samen maximaal € 3,4 miljoen om nader onderzoek te doen naar de tunnels. Deze onderdoorgangen komen in Zaanstad onder de Guisweg, Alkmaar spoorwegovergang aan de Helderseweg en bij de gemeente Dijk en Waard aan de Zuidtangent - Stationsgebied. De gemeenten hebben al onderzoeken verricht of moeten er nog mee starten.

Groei van de stad vraagt om investeringen in bereikbaarheid

Project Guisweg in Zaanstad ontvangt € 550.000. De gemeente Zaanstad is blij met de toekenning van de subsidie. Wethouder Mobiliteit Gerard Slegers: “Door de onderdoorgang onder de Guisweg verbeteren we de doorstroming voor het verkeer én de verkeersveiligheid. Daarnaast maakt dit de weg vrij voor meer treinen van en naar Zaanstad zodat onze inwoners kunnen rekenen op kwalitatief goed OV. Door de groei van de stad is het belangrijk om te investeren in een goede bereikbaarheid. Voor het OV, de fiets en de auto.”

Zaanstad: Extra geld van het Rijk en EU

Dat de EU subsidie toekent voor de planfase is een grote opsteker. Dat betekent dat de kans aanzienlijk is dat de EU ook geld zal uittrekken voor de realisatiefase. Eerder deze weg maakte het Rijk bekend dat zij € 11,2 miljoen extra heeft toegekend vanuit het BO MIRT aan het project Guisweg.

Toekomst

De verwachting is dat het aantal mensen dat met de trein reist in de toekomst toeneemt. Daarom wordt er nu flink geïnvesteerd in een snel en veilig spoor. Daarnaast heeft andere verkeer zoals fietsers en automobilisten hier ook voordeel bij. Met minder spoorovergangen is er minder wachttijd voor de spoorbomen. De doorstroming van het verkeer in de steden in Noord-Holland verbetert daardoor.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl