Planning

Welke stappen zijn nodig en wanneer?

Project Guisweg bestaat uit een aantal fasen. Wij leggen ze hieronder nog eens uit.

Verkenningsfase: afgerond in maart 2019

In deze fase is verkend waarom het project zo belangrijk is en welke oplossingsrichtingen relevant zijn om verder te onderzoeken. Tijdens deze fase is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is.

Planstudiefase: oktober 2019 – eind 2022

In de planstudiefase worden de belangrijkste beslissingen genomen van het project en wordt onderzocht wat een mogelijke oplossing voor de herinrichting van het knelpunt kan zijn. Aan het einde van deze fase is er één voorkeursoplossing. Ook onderzoeken we de impact van de oplossingen op natuur en milieu. Omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied worden nauw betrokken bij de planstudie. Bijvoorbeeld via de zogenoemde focusgroepen. Ook het betrekken van partners en het bestuurlijke besluitvormingsproces kosten tijd, die meegerekend is in het tijdsbestek. Op dit moment worden er twee oplossingen verder onderzocht. Benieuwd hoe de twee oplossingen eruit zien? Bekijk hier de animaties en afbeeldingen van de twee oplossingen.

De planstudie is onderverdeeld in twee delen:

Fase 1. Uitwerking bouwstenen: oktober 2019 – voorjaar 2021

In deze fase worden de verschillende onderdelen, ook wel bouwstenen, van de planstudie uitgewerkt om te komen tot verschillende oplossingen. Elke oplossing bestaat uit verschillende bouwstenen. Het project Guisweg is dan ook een flinke puzzel. Zo is de aansluiting naast de A8 een bouwsteen. En de overgang bij station Zaanse Schans is er ook een. Voor elke bouwsteen kijken we naar de meest geschikte oplossing. Het resultaat van deze fase in het voorjaar van 2021 is een aantal oplossingen die kunnen worden uitgewerkt in fase 2.

Fase 2. Uitgebreide uitwerking: voorjaar 2021 – eind 2022

In fase 2 van de planstudie worden de oplossingen uit fase 1 verder uitgewerkt. Dit betekent enerzijds in de ontwerpen, maar anderzijds ook in de milieu- en effectenstudies. Per oplossingsrichting onderzoeken we gedetailleerd wat de effecten zijn, maar ook wat de impact is op de omgeving. Aan het einde van deze fase stellen de bestuurders de voorlopige oplossing vast, die wordt ook wel voorlopig voorkeursalternatief genoemd. U kunt hierop dan reageren.

Begin 2023

Bestuurders stellen de definitieve oplossing, ook wel definitief voorkeursalternatief genoemd, vast.

Planuitwerking: 2023 - 2024

Na de planstudie volgt de planuitwerking. In deze fase worden de laatste details van de voorkeursoplossing uitgewerkt, planologische procedures worden doorlopen en de aanbesteding wordt voorbereid. In de planuitwerking staat de wijze van uitvoering van het project centraal en gaat pas van start als er, vanuit alle berokken partijen, toezeggingen zijn over de financiering.

Realisatie en beheer: vanaf 2025

Na de uitwerking volgen de realisatie- en vervolgens de beheerfase. In de realisatiefase worden de werkzaamheden uitgevoerd; dit is de fase waarin er daadwerkelijk wordt ge- en verbouwd. Het project zal in verschillende fasen worden gerealiseerd. Hoe wordt uitgewerkt in de planuitwerking. De huidige verwachting is dat de realisatiefase zeker twee jaar gaat duren. Na de realisatiefase is het project klaar. Dan volgt de fase van beheer en onderhoud.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl