Nieuwsberichten

Keuze voor voorlopige oplossing project Guisweg in Zaandijk

Gepubliceerd op 15 september 2022

Het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Guisweg is de variant met de zogenoemde zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad besloten. Dit voorkeursalternatief zorgt voor betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid, een hogere kwaliteit van de leefomgeving, aantrekkelijkere openbare ruimte en een meer toekomstvaste ruimtelijke structuur. Daarnaast draagt het ontwerp bij aan het beter functioneren van de A8 en sluit het aan op de langetermijnvisie van de gemeente Zaanstad voor het gebied. Op 6 oktober volgt de zienswijze in de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. De omgeving kan nu al - tot 1 november - op het voorlopig voorkeursalternatief reageren. 

Deze keuze is door de samenwerkingspartners gemaakt op basis van de onderzoeken en de uitwerkingen die de afgelopen maanden zijn gedaan door het projectteam. De samenwerkingspartners zijn: De Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, ProRail, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

 

Hoe zit het ook alweer?

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het is onoverzichtelijk, onveilig en wachttijden zijn er lang. De komende jaren neemt het aantal reizigers toe en gaan er daarom in de toekomst meer treinen rijden op het traject. De komst van nieuwe woningen in Zaanstad draagt bij aan deze mobiliteitsgroei. Ook is het gebied vanuit het noorden en westen slecht bereikbaar voor automobilisten.


Illustratie van de keuze voorkeursalternatief project Guisweg: de zuidelijke ligging met nieuwe verbindingsweg


Goed OV voor de wijk

Gerard Slegers, vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren van de gemeente Zaanstad: “Het project Guisweg draagt niet alleen bij aan een veiligere spoorwegovergang voor onze reizigers, maar ook aan minder wachttijden en dus een betere doorstroom van het verkeer. Bovendien biedt een betere ontsluiting van het gebied nieuwe mogelijkheden wat betreft de woningbouwopgave. Denk aan meer treinen in de toekomst zodat huidige en nieuwe bewoners van de wijk goed OV hebben.”


Harro Homan, regiodirecteur bij ProRail, kan dit beamen. “We maken met dit grote project de Guisweg veiliger en helpen Zaanstad nog beter bereikbaar te maken. Als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor zorgen we ervoor dat er in de toekomst meer treinen tussen Alkmaar en Amsterdam kunnen gaan rijden. Daarvoor is werk aan spoor, stations en overwegen nodig. Met deze onderdoorgang in Zaandijk zetten we een belangrijke stap.”


Een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel en verbindingsweg

De samenwerkingspartners verwachten een verbetering voor het verkeer doordat de spoorwegovergang verdwijnt en er onder andere een nieuwe verbindingsweg voor automobilisten en een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor door komt. A8-aansluiting 3 naar Westerkoog en Rooswijk krijgt er een op- en afrit bij. In dit alternatief kiezen de partners ervoor om A8-aansluiting 2 Zaanstad Koog en Zaandijk af te sluiten. “Hierdoor ontstaan kansen tot verbetering in de directe omgeving” zegt Slegers. “Een van de positieve effecten is dat de verkeersveiligheid erop vooruitgaat. Nu wordt de huidige aansluiting nog als onprettig en onveilig ervaren door de korte in- en uitvoegstrook.”


Meer ruimte voor fiets en groen

Slegers vervolgt: “De bereikbaarheid verbetert vanuit en naar het gebied. Echter, het afsluiten van A8-aansluiting 2 zorgt ervoor dat de directe omgeving iets moet omrijden om op de A8 te komen. Bijvoorbeeld via de nieuwe verbindingsweg of knooppunt Zaandam. Maar, omdat er in de omgeving hierdoor minder verkeersoverlast ontstaat én er ruimte voor fiets en groen in de plaats komt, is het een weloverwogen keuze passend binnen het beleid van de gemeente Zaanstad. In dit alternatief kan de Sluissloot, in tegenstelling tot het andere alternatief, openblijven. Het watersysteem en de ruimte voor recreatievaart van en naar Oud-Koog verandert hierdoor niet, wat belangrijk is voor de cultuurhistorie in Zaandijk.”


Alle toekomstige veranderingen op een rij

Het voorlopige voorkeursalternatief dat de samenwerkingspartners nu voorleggen ziet er als volgt uit:

  • De onveilige spoorwegovergang verdwijnt;
  • Er komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel op de plaats van de spoorwegovergang;
  • Voor fietsers en voetgangers wordt de nieuwe oost-west tunnel via een hellingbaan verbonden met het noord-zuidfietspad langs het spoor;
  • Aan de oostzijde van de Provincialeweg komt een fietsroute van de Guisweg, via station Zaandijk Zaanse Schans, naar de Verzetstraat;
  • Er komt een nieuwe oostwest verbindingsweg voor autoverkeer tussen A8-aansluiting 3, vlak bij het politiebureau, en de Provincialeweg. De verbindingsweg wordt deels verdiept aangelegd en gaat onder de Wezelstraat, een aquaduct, het spoor en het fietspad door. De Provincialeweg wordt deels verdiept;
  • De Sluissloot blijft open;
  • A8-aansluiting 2 gaat dicht;
  • A8-aansluiting 3 krijgt er een op- en afrit bij.


Hoe nu verder

Het voorlopig voorkeursalternatief dat er nu ligt is vrijgegeven voor inspraak. De omgeving kan hierop reageren. Het projectteam organiseert de komende tijd verschillende bijeenkomsten om hierover uitleg te geven. De nadere uitwerking van het voorlopig voorkeursalternatief, inclusief het verwerken van de reacties uit de inspraak, volgen in het najaar van 2022. Dan volgt het definitieve voorkeursalternatief, begin 2023. Daarna kan de planuitwerkingsfase starten, waarna naar verwachting vanaf 2025 de realisatiefase, bouw, start.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl