Nieuwsberichten

Ondertekening bestuursovereenkomst

Gepubliceerd op 7 augustus 2023

Onlangs bereikte project Guisweg een belangrijke mijlpaal: de bestuurders van de deelnemende organisaties tekenden de bestuursovereenkomst. Nadat eerder de gemeenteraad van Zaanstad instemde met het definitief voorkeursalternatief, zetten de bestuurders van projectpartners Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de handtekening onder de bestuursovereenkomst

Aan de bestuursovereenkomst is hard gewerkt door alle bovengenoemde partijen in een hechte samenwerking. In de bestuursovereenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over de samenwerking, verantwoordelijkheden en financiën van het project. De ondertunneling van de spoorwegovergang bij de Guisweg maakt Zaanstad in de toekomst beter bereikbaar én veiliger. Dit project maakt het ook mogelijk dat er in de toekomst meer treinen kunnen rijden. Zaanstad groeit, het aantal inwoners en bedrijven neemt toe. Om ook in de toekomst goed bereikbaar te kunnen blijven is het noodzakelijk om de spoorwegovergang bij de Guisweg aan te pakken. De projectpartners richten zich nu op de uitwerkingsfase.

Afbeelding met logo's van partners: gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl