Nieuwsberichten

Gemeenteraad stemt in met definitief voorkeursalternatief

Gepubliceerd op 12 april 2023

Op 6 april stemde de gemeenteraad van Zaanstad in met het definitief voorkeursalternatief van het project Guisweg. Wethouder Mobiliteit Gerard Slegers: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de stad. De ondertunneling van de spoorwegovergang bij de Guisweg maakt Zaanstad in de toekomst beter bereikbaar én veiliger. Dit project maakt het ook mogelijk dat er in de toekomst meer treinen kunnen rijden. Zaanstad groeit, het aantal inwoners en bedrijven neemt toe. Om ook in de toekomst goed bereikbaar te kunnen blijven is het noodzakelijk om de spoorwegovergang bij de Guisweg aan te pakken.”

Het project Guisweg omvat onder andere het opheffen van de spoorwegovergang en de aanleg van twee tunnels. Een tunnel voor fietsers en voetgangers en een aparte tunnel voor het autoverkeer. Dit verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid én veiligheid van Zaanstad. Onderstaande video geeft meer uitleg over de definitieve voorkeursoplossing. 


Volgende projectfase

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorkeursalternatief ondertekenen de samenwerkingspartners later dit jaar een bestuurlijke overeenkomst met daarin de gemaakte afspraken voor de volgende fase van het project. Dan is de planstudiefase afgerond en begint de plan-uitwerkingsfase.

Start aanleg 2026

In deze fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden de laatste details onderzocht. Ook in deze fase volgen er weer verschillende inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld bij de bestemmingsplanwijziging(en) en de vergunningprocedures. De planuitwerkingsfase duurt naar verwachting tot 2025. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2026 de werkzaamheden beginnen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl