Aanpak

De aanpak van het project bestaat uit een aantal fasen

Op dit moment bevindt het project zich in de planstudie waarin gewerkt wordt naar een voorkeursoplossing. Dat doen we in verschillende stappen.

Stap 1 Uitwerken onderdelen

De oplossingsrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst onderzoeken we per onderdeel de mogelijkheden. Dit zijn:

  • Mogelijkheden voor het fietsverkeer en voetgangers

  • De inrichting rond het station

  • De plek en inrichting van de nieuwe verbindingsweg en de aansluiting daarvan op de Provincialeweg

  • De mogelijkheden voor het compleet maken van A8 afrit 3 (bij het politiebureau)

  • De mogelijkheden rond A8 afrit 2 (bij de Verzetstraat)

Maandag 27 januari zijn de eerste schetsen getoond met oplossingen. U kunt de schetsen (informatieposters) bekijken onder het kopje documenten.

Stap 2 Oplossingen samenstellen

Op basis van de resultaten uit stap 1 stellen we 2 of meer oplossingen samen. Er zal daarin veel samenhang zijn tussen de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld: de plek waar de verbindingsweg uitkomt op de Provincialeweg bepaalt de mogelijkheden die er zijn rond afrit 2 (en vice versa).

Stap 3 Oplossingen beoordelen

In stap 3 beoordelen we de oplossingen. Dat doen we niet alleen op verkeerseffecten, maar ook op bijvoorbeeld op geluid- luchteffecten, sociale impact en ruimtelijke kwaliteit. Hierin volgen we een m.e.r.-procedure.

Stap 4 Voorkeursoplossing in zomer 2021

Uit het beoordelen van de oplossingen komt een voorkeursoplossing. De omgeving kan hier ook op reageren. Bestuurders stellen de voorkeursoplossing vast en de planstudie-fase wordt afgerond. De planstudie loopt naar verwachting tot de zomer van 2021. 

Bekijk hier de planning van de verschillende fasen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl