Aanpak

Op dit moment bevindt het project zich in de planstudiefase waarin gewerkt wordt naar een voorlopige voorkeursoplossing. Dat doen we in verschillende stappen.

Stap 1: uitwerken onderdelen

De oplossingsrichting bestaat uit verschillende onderdelen; ook wel bouwstenen genoemd. Eerst onderzoeken we per onderdeel de mogelijkheden. Dit zijn:

  • Mogelijkheden voor het fietsverkeer en voetgangers
  • De inrichting rond het station
  • De plek en inrichting van de nieuwe verbindingsweg en de aansluiting daarvan op de Provincialeweg
  • De mogelijkheden voor het compleet maken van A8 afrit 3 (bij het politiebureau)
  • De mogelijkheden rond A8 afrit 2 (bij de Verzetstraat)

Stap 2: oplossingen samenstellen

Op basis van de resultaten uit stap 1 hebben we twee oplossingen vastgesteld. Hierin zit veel samenhang tussen bovenstaande onderdelen. Bijvoorbeeld: de plek waar de verbindingsweg uitkomt op de Provincialeweg bepaalt de mogelijkheden die er zijn rond afrit 2 (en vice versa). Hier bekijkt u de animaties die de twee oplossingen aan u uitleggen.

Stap 3: oplossingen beoordelen

In deze stap beoordelen we de oplossingen. We kijken naar de effecten van de oplossingen op het verkeer en naar de geluid- en luchteffecten. Maar ook de sociale impact en ruimtelijke kwaliteit komt aan bod. Hierin volgen we een zogenoemde m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage).

Stap 4: In de tweede helft van 2022 is er een voorkeursoplossing

Uit het beoordelen van de oplossingen komt een voorkeursoplossing. U kunt hier dan ook op reageren. Bestuurders stellen de voorkeursoplossing vast en de planstudiefase wordt afgerond. De planstudiefase loopt naar verwachting tot eind 2022. Daarna gaat de planuitwerkingsfase van start.

Benieuwd welke fasen er allemaal nog meer zijn? Dat leest u hier.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl