Aanpak

Op dit moment bevindt het project zich in de planstudiefase en is er een voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Dat is als volgt gedaan.

Stap 1: uitwerken onderdelen

De oplossingsrichting bestaat uit verschillende onderdelen; ook wel bouwstenen genoemd. Eerst onderzoeken we per onderdeel de mogelijkheden. Dit zijn:

  • Mogelijkheden voor het fietsverkeer en voetgangers
  • De inrichting rond het station
  • De plek en inrichting van de nieuwe verbindingsweg en de aansluiting daarvan op de Provincialeweg
  • De mogelijkheden voor het compleet maken van A8 afrit 3 (bij het politiebureau)
  • De mogelijkheden rond A8 afrit 2 (bij de Verzetstraat)

Stap 2: oplossingen samenstellen

Op basis van de resultaten uit stap 1 hebben we twee oplossingen vastgesteld. Hierin zit veel samenhang tussen bovenstaande onderdelen. Bijvoorbeeld: de plek waar de verbindingsweg uitkomt op de Provincialeweg bepaalt de mogelijkheden die er zijn rond afrit 2 (en vice versa). Hier bekijkt u de animaties die de twee oplossingen aan u uitleggen.

Stap 3: oplossingen beoordelen

In deze stap beoordelen we de oplossingen. We kijken naar de effecten van de oplossingen op het verkeer en naar de geluid- en luchteffecten. Maar ook de sociale impact en ruimtelijke kwaliteit komt aan bod. Hierin volgen we een zogenoemde MER-procedure (milieueffectrapportage).

Stap 4: vaststellen van een  voorkeursalternatief

Uit het beoordelen van de oplossingen komt een voorlopig voorkeursalternatief. De omgeving heeft op dit voorlopig voorkeursalternatief gereageerd. De reacties worden behandeld en meegenomen in de keuze van het definitief voorkeursalternatief, bijvoorbeeld om nader uit te werken in een vervolgfase. Bestuurders stellen de voorkeursoplossing vast inclusief alle reacties. De planstudiefase wordt daarmee afgerond. Deze faseloopt naar verwachting tot begin 2023. Daarna gaat de planuitwerkingsfase van start.

Benieuwd welke fasen er allemaal nog meer zijn? Dat leest u hier.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl