Hoofdoplossing Guisweg

Eén hoofdoplossing met 2 opties voor betere en veiligere spoorwegovergang Guisweg

De kruising van de Guisweg met de Provincialeweg en het spoor en de totale bereikbaarheid van het gebied moet beter en veiliger. Een haalbare hoofdoplossing met twee verschillende opties biedt mogelijk uitkomst. Dit blijkt uit de aangescherpte schetsontwerpen van het projectteam, die de samenwerkingspartners op maandag 6 december vaststelden. De hoofdoplossing bestaat uit een fiets- en voetgangerstunnel onder de bestaande spoorwegovergang bij de Guisweg. De mogelijkheid voor een fiets- en voetgangerstunnel bij het station valt hiermee af. A8-aansluiting 3 krijgt er een op- en afrit bij in combinatie met een nieuwe verbindingsweg tussen de Guisweg (vlakbij tennisvereniging Westzijderveld) en de Provincialeweg. Er zijn twee opties haalbaar: een zogenoemde noordelijke en zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg. De samenwerkingspartners onderzoeken de komende tijd wat het effect hiervan is op het milieu, natuur en de omgeving.

Situatieschets, Een voorbeeld van de fiets- en voetgangerstunnel bij spoorwegovergang Guisweg Beeld: Vervoerregio AmsterdamEen voorbeeld van de fiets- en voetgangerstunnel bij spoorwegovergang Guisweg
Beeld: Vervoerregio Amsterdam

Nieuwe verbindingsweg parallel langs de A8

De nieuwe verbindingsweg voor het autoverkeer loopt vanaf A8-aansluiting 3 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. Deze nieuwe weg ligt voor een deel verdiept en sluit met een verdiepte ‘T-aansluiting’ aan op de Provincialeweg. De bestaande Guisweg bij de spoorwegovergang verandert met de komst van de nieuwe verbindingsweg in een weg voor bestemmingsverkeer.


De nieuwe verbindingsweg voor het autoverkeer loopt straks vanaf A8-aansluiting 3 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg (vlakbij A8-aansluiting 2 nabij het skatepark)

De nieuwe verbindingsweg voor het autoverkeer loopt straks vanaf A8-aansluiting 3 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg (vlakbij A8-aansluiting 2 nabij het skatepark)

Beeld: Vervoerregio Amsterdam


Twee opties mogelijk

De hoofdoplossing kent twee mogelijke opties: een noordelijke en zuidelijke ligging van de verdiepte T-aansluiting op de Provincialeweg. Gecombineerd met het openhouden of afsluiten van A8-aansluiting 2 bij het skatepark. De omgeving ontvangt binnenkort een brief met een toelichting van de twee opties. Het projectteam praat binnenkort nog eens met de ondernemers in het gebied, om de mogelijke impact van het project bespreekbaar te maken.

Noordelijke ligging

In de noordelijke ligging doorsnijdt de nieuwe verbindingsweg het gebied tussen Zwembad Zaangolf en de tennisbanen van tennisvereniging KZTV. Het tennispark moet dan op een andere plek liggen. Het projectteam heeft hierover al de nodige gesprekken gevoerd met de tennisvereniging. Het zwembad kan blijven. Het verdiepte deel van de Provincialeweg ligt in deze optie noordelijker vanaf de snelweg in vergelijking met de zuidelijke ligging, waardoor A8-aansluiting 2 open kan blijven. De Sluissloot moet wel worden afgesloten, omdat de Provincialeweg daar dan nog verdiept is.

Zuidelijke ligging    

In de zuidelijke ligging gaat de nieuwe verbindingsweg langs het zwembad en de tennisvereniging. Beide kunnen dan blijven. Het verdiepte deel van de Provincialeweg ligt bij deze optie zuidelijker vanaf de snelweg in vergelijking met de noordelijke ligging. De Sluissloot kan dan open blijven maar A8-aansluiting 2 moet dicht. Het autoverkeer kan dan vanaf de nieuwe verdiepte ‘T-aansluiting’ niet op tijd genoeg ‘omhoog’ rijden. A8-aansluiting 3, die dus in beide opties een extra op- en afrit krijgt, is hier het centrale punt van en naar de snelweg.

Situatieschets Noordelijke liggingSituatieschets Zuidelijke ligging
Situatieschets Noordelijke liggingSituatieschets Zuidelijke ligging


Het projectteam onderzoekt nog een aantal extra mogelijkheden. Zoals het verbeteren van de fietsverbinding langs de oostkant van de Provincialeweg en in het verlengde van de Pellekaanstraat. En het verbeteren van de vaarverbinding Sluissloot. Eerder kwamen er geluiden vanuit de omgeving en betrokkenen over de mogelijke komst van een ‘luie trap’ voor fietsers. Het projectteam komt nu met een andere mogelijkheid, namelijk een hellingbaan aan de noordzijde van de Guisweg parallel aan de Provincialeweg. Fietsers hoeven dan geen trap op en neer om zich te verplaatsen van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel naar het noord-zuidfietspad.


Verder onderzoek naar mogelijke oplossing

De Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, ProRail, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat onderzoeken de komende tijd wat de effecten van de hoofdoplossing met de twee opties zijn op het milieu, de natuur en voor de omgeving. De resultaten hiervan komen terecht in de milieueffectenrapportage (MER). Nadat de onderzoeken klaar zijn worden de kosten van het project in beeld gebracht. Alles bij elkaar geeft dit genoeg informatie om een keuze te kunnen maken. Dan volgt het voorlopig voorkeursalternatief. Naar verwachting kan de omgeving hierop in het najaar van 2022 reageren.

Situatieschetsen Noordelijke en Zuidelijke ligging verbindingsweg

De hoofdoplossing kent twee mogelijke opties: een noordelijke en zuidelijke ligging van de verdiepte T-aansluiting op de Provincialeweg. Bekijk ook de interactieve kaarten via onderstaande link om een beeld te krijgen van de noordelijke en zuidelijke ligging van de verbindingsweg langs de A8

Klik hier voor een interactieve situatiekaart met de  opties voor Noord en Zuid

Lees ook het interview met Projectmanager Chris Engelsman van de Vervoerregio.

Interview Chris Engelsman

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl