Wat zijn de gevolgen voor de omgeving?

Evelien Brascamp, omgevingsmanager, geeft toelichting op wat het project Guisweg voor impact heeft op de omgeving

De plannen uit het project Guisweg krijgen steeds meer vorm. Het begint dan ook meer te leven bij omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uit de buurt. In een reeks van interviews met het projectteam geven we antwoord op de veelgestelde vragen. In het interview met Evelien Brascamp, omgevingsmanager, beantwoordt zij vragen wat de plannen voor de omgeving betekenen. 

Wat betekenen de plannen voor…

… de sportverenigingen?

In de plannen willen we bestaande voorzieningen zoveel mogelijk behouden. Dat geldt ook voor de sportverenigingen. In de oplossing komt een nieuwe weg parallel langs de A8 te liggen. We puzzelen nog op de exacte plek van die weg. Uitgangspunt is dat het zwembad en de topsporthal blijven. De weg zal daar dus langs lopen. Ook de voetbalverenigingen kunnen gewoon blijven. De enige twee verenigingen die geraakt kunnen worden door de plannen zijn tennisverenigingen TV Westzijderveld en KZTV. We hebben veel contact met de besturen van beide verenigingen om hen continu op de hoogte te houden, te zoeken naar oplossingen en waar nodig afspraken te maken. Leden van beide verenigingen worden via het bestuur geïnformeerd.

… de funderingen van woningen?

Er zijn veel mensen die zorgen hebben over de fundering van hun huis en het grondwaterpeil. We hebben hier veel vragen over ontvangen. Die zorgen en de problematiek in het gebied herkennen we. We onderzoeken nog precies de mogelijke gevolgen op de funderingen als er daadwerkelijk gewerkt gaat worden. Daar kan ik nu dus nog niet zo veel over zeggen, maar ik verwacht daar volgend jaar voorjaar meer over te kunnen zeggen. Ook besteden we tijdens de planstudie aandacht aan de effecten van mogelijke bouwmethoden. Normaal gesproken wordt dat pas in een later stadium uitgezocht. Maar omdat het zo’n belangrijk onderwerp is in buurt, pakken we dit nu al op.

… de begraafplaats?

Begraafplaats Zaandijk ligt dichtbij de kruising van de Guisweg met de Provincialeweg, aan de westkant van het spoor. In alle ontwerpen zal de begraafplaats gewoon kunnen blijven bestaan. Ook houden we er rekening mee dat de begraafplaats goed bereikbaar blijft.

… omwonenden?

Voor alle mogelijke oplossingen geldt dat we een uitgebreide studie doen naar de impact van de maatregelen op de omgeving. Dat zijn onder andere omwonenden, ondernemers, bedrijven en omliggende natuurgebieden. In de zogenoemde milieueffectrapportage meten we precies wat het effect is op onder andere luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Ook onderzoeken we de sociale effecten: wat is het effect van de maatregelen op bijvoorbeeld de gezondheid en het welzijn van omwonenden en op de bereikbaarheid van voorzieningen zoals scholen en winkels. De komende tijd werken we deze effecten verder uit. De rapporten hiervan worden ook openbaar, zodat iedereen deze in kan zien. Maar deze studies duren lang, dus die zijn op z’n vroegst in de zomer van 2021 klaar.

Foto: Evelien Brascamp, omgevingsmanager van het project Aanpak Guisweg.

Meer weten over de aanpak Guisweg?

Lees ook het interview met projectleider Chris Engelsman. Hij geeft antwoord op vragen over de oplossingsrichting. Kan  het niet simpeler? Kunnen jullie niet gewoon een tunnel leggen?

En Remco Suk, technisch manager van het project Aanpak Guisweg,  geeft antwoord op vragen over routes en bereikbaarheid. 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl