Planstudie Fase 2

Een nieuwe ronde, een nieuwe fase


16 juni 2021
Begin juni 2021 start de zogenoemde planstudie Guisweg met de tweede fase (hierna fase 2). De bestuurders van de betrokken overheden, hebben op basis van de onderzoeken uit de eerste fase twee mogelijke oplossingen vastgesteld; de zogenoemde basisalternatieven.

In fase 2 gaan we de basisalternatieven met elkaar vergelijken

 Het doel is om begin 2023 een voorkeursalternatief vast te stellen; de voorkeursoplossing van het probleem voor het project Guisweg. We beginnen met het verder uitwerken van de basisalternatieven. Vervolgens doen we een verkeersonderzoek en stellen een milieueffectrapportage op, om de positieve en negatieve effecten van de basisalternatieven met elkaar te kunnen vergelijken. Dit wordt aangevuld met onder andere een kostenraming en een kosten-batenanalyse, om het prijskaartje van het project in beeld te brengen. 

In het najaar van 2022 krijgt u de gelegenheid te reageren

Alles bij elkaar levert dit voldoende informatie op voor een goed onderbouwde keuze voor een voorlopig voorkeursalternatief. In het najaar van 2022 krijgt u de gelegenheid om hierop te reageren. Begin 2023 wordt het voorkeursalternatief door de betrokken bestuurders definitief vastgesteld. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte!


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl