Twee alternatieven Guisweg gepresenteerd

Twee alternatieven mogelijk voor overweg Guisweg bij Zaandijk


29 oktober 2020
Maandag 19 oktober 2020 zijn tijdens een digitale bijeenkomst de twee alternatieven gepresenteerd voor de aanpak van de verkeersdrukte bij de overweg Guisweg.  

In beide alternatieven gaat de overweg bij de Guisweg dicht

Er komen twee onderdoorgangen onder het spoor. Een voor fietsers en voetgangers: bij het kruispunt bij de Guisweg óf bij Station Zaandijk Zaanse Schans. De tweede onderdoorgang, is een bij de nieuwe verbindingsweg, parallel aan de A8. Deze verbindingsweg komt tussen A8 aansluiting 3 (bij het politiebureau) en de Provincialeweg, en gaat onder het spoor door. Automobilisten rijden hier dan van oost naar west en andersom. A8 aansluiting 3 krijgt in beide alternatieven een oprit in de richting van Assendelft, en een afrit in de richting van Amsterdam. Met de komst van de nieuwe verbindingsweg, wordt de huidige Guisweg een weg voor bestemmingsverkeer. Bekijk ook de animatie waarin de globale verschillen tussen de twee alternatieven wordt weergegeven. 

Animatie: globale verschillen tussen de twee alternatieven

Alternatief 1: fietsers bij het station en behoud van A8 aansluiting 2

In het eerste alternatief gaan fietsers en voetgangers via een nieuwe onderdoorgang bij station Zaandijk Zaanse Schans onder het spoor door. De verbinding voor fietsers en voetgangers bij het station krijgt een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De huidige perrontunnel blijft bestaan. Bij de Guisweg kunnen fietsers en voetgangers nog wel de Provinciale weg oversteken. In dit alternatief komt de nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer vrij noordelijk uit op de Provincialeweg en blijft aansluiting 2 open zoals die nu is. Bekijk hieronder de animatie van dit alternatief.

Animatie: alternatief 1

Alternatief 2: fietsers en voetgangers bij de Guisweg en A8 aansluiting 2 komt te vervallen

In het tweede alternatief gaan fietsers en voetgangers bij de Guisweg onder het spoor door via een nieuwe onderdoorgang. Net als bij het eerste alternatief komt er een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De nieuwe verbindingsweg voor automobilisten loopt vanaf de aansluiting op de A8 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. In dit alternatief worden de op- en afrit van de A8 bij de Albert Heijn afgesloten. Automobilisten kunnen wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat. Ook van dit alternatief is een animatie beschikbaar. Klik op de link hieronder. 

Animatie: alternatief 2

Vervolgstappen

De alternatieven zijn nog niet definitief en liggen nu voor een zienswijze bij de gemeenteraad van Zaanstad. Komende tijd worden de alternatieven verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is er eind 2021 een definitief voorkeursalternatief, waarop de omgeving nog een zienswijze kan indienen. Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld in 2022 en daarna verder uitgewerkt. De realisatie start op z’n vroegst vanaf 2024.


Digitale bijeenkomst 19 oktober


Ik wil de digitale bijeenkomst (nog eens) bekijken

Dat kan! Om het makkelijk voor u te maken, hebben wij de digitale bijeenkomst voor u beschikbaar gemaakt om het web. 

Klik hier voor de digitale bijeenkomst .

Afbeeldingen

Guisweg - A8 Plattegrond Huidige situatie.jpg
Guisweg - A8 Plattegrond Alternatief 1.jpg
Guisweg - A8 Plattegrond Alternatief 2.jpg
Globale verschillen 1 en 2.jpg

Wat gebeurt er met de vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst?

Wij zijn op dit moment druk bezig de vragen allemaal schriftelijk te beantwoorden. Wij verwachten de komende weken de antwoorden op deze website guisweg.zaanstad.nl te plaatsen. 

Enquête

Wij willen u graag vragen deze enquête voor ons in te vullen. Op deze manier weten wij wat u van onze communicatie vindt, en wat er beter kan. Invullen van de enquête gebeurt anoniem en duurt maximaal 10 minuten.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl