Twee alternatieven aanpak Guisweg

Twee alternatieven mogelijk voor overweg Guisweg bij Zaandijk 

Meer informatie tijdens een online bijeenkomst 19 oktober 2020


7 oktober 2020
De Vervoerregio Amsterdam heeft in samenwerking met de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland en het Rijk, twee mogelijke alternatieven in beeld voor de planstudie Guisweg. Dat is op 6 oktober tijdens het bestuurlijk overleg vastgesteld. Het kruispunt bij de Guisweg is nu druk en automobilisten en fietsers staan vaak te wachten voor de trein of de stoplichten. De samenwerkende partijen willen het kruispunt aanpakken om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren.  

Online bijeenkomst maandag 19 oktober 2020 om 19.00 uur
Tijdens een online bijeenkomst op maandag 19 oktober om 19:00 uur via Microsoft Teams  wordt er meer uitleg gegeven over de twee mogelijke alternatieven. Tijdens de bijeenkomst zien bewoners ontwerpen en filmpjes van hoe de twee alternatieven er uit zien en wat dit betekent voor de verkeerssituatie rondom het kruispunt. Ook de planning en vervolgstappen komt aan bod en is het mogelijk voor bewoners om vragen te stellen en een reactie te geven. De online bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.30 uur. Als gevolg van de coronacrisis is het helaas niet mogelijk een fysieke bijeenkomst te organiseren.

De volgende punten worden in ieder geval gepresenteerd:

  • Een nieuwe op- en afrit bij A8 aansluiting 3.
  • De ligging van een nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer en de aansluiting daarvan op de Provincialeweg.
  • Autoverkeer gaat over nieuwe verbindingsweg onder spoor door en de huidige spoorwegovergang vervalt.
  • De inrichting van de kruising Guisweg-Provincialeweg.
  • De herinrichting van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans.
  • Mogelijke ontwerpen voor A8, aansluiting 2 met de vraag of deze behouden moet blijven of (deels) afgesloten.
  • Ook de fietsverbindingen in het gebied, natuur en milieu zijn punt van aandacht.

De alternatieven zijn nog niet definitief.  Eind oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de twee mogelijke oplossingen. Komende tijd worden de alternatieven verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is er voor de zomer van 2021 een voorlopig voorkeursalternatief, waarop de omgeving nog een zienswijze kan indienen. Vaststelling 2022, realisatie vanaf 2024.  

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl