Commissie m.e.r. brengt advies uit

Commissie m.e.r. brengt advies uit over planstudie Guisweg 

29 augustus 2019
De Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) publiceert op donderdag 29 augustus een advies voor de Planstudie Guisweg. Het projectteam van de planstudie Guisweg heeft de commissie gevraagd advies te geven op het voorgestelde onderzoek in de planstudie. De adviezen van deze onafhankelijke commissie worden meegenomen in de startnotitie en in het uiteindelijke onderzoek.

Het belangrijkste advies van de commissie is om in het milieu-effectrapport duidelijk de hoofd- en nevendoelen uit te werken. Dat zal helpen bij het maken van keuzes voor het oplossen van de problematiek rond de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg. Tevens adviseert de commissie in het milieueffect gerelateerde effecten op de infrastructuur en de leefomgeving (zoals bijvoorbeeld mogelijke woningbouw) mee te nemen in het onderzoek.

Het volledige advies is te lezen op de website van de Commissie m.e.r. onder nummer 3412. Het advies is tevens de downloaden via de documentenpagina van deze site.

De punten van de commissie nemen we mee in de startnotitie en/of in de uitvoering van de milieueffectrapportage.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Zie ook www.commissiemer.nl.

Foto langs Guisweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl