Aanpak spoorwegovergang Guisweg

Aanpak verbetering knelpunt spoorwegovergang Guisweg naar volgende fase

10 april 2019
De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. Bestuurders van gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten om het gebied veiliger en beter bereikbaar te maken.

Door een intensieve samenwerking tussen Rijk en regio is een oplossing voor het verkeersknelpunt bij de spoorwegovergang weer iets dichterbij gekomen.

Toename treinverkeer
De directe omgeving van de spoorwegovergang met de Guisweg is niet overzichtelijk en vormt een struikelblok voor auto’s, fietsers en voetgangers. De vele treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgen voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Omdat het aantal reizigers toeneemt, zo ook toeristen van en naar de Zaanse Schans, en het groeiende aantal inwoners van de regio Zaanstad, zal de hoeveelheid treinen op het traject in de toekomst toenemen.

Bereikbaarheid
Gerard Slegers, wethouder van Zaanstad en portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam: ‘We willen een stad zijn en blijven waar mensen met plezier wonen en werken, ook als het aantal inwoners groeit. Dit betekent dat er extra woningen, nieuwe verbindingen en voorzieningen nodig zijn. Cruciaal daarbij is het verbeteren van de lokale maar ook regionale bereikbaarheid. De verbetering van het verkeersknelpunt bij de Guisweg is hier een prachtig voorbeeld van.’

Van verkenning naar planstudie
In 2018 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans. Een ongelijkvloerse kruising blijkt het best én het meest haalbaar. Daarbij blijft het spoor liggen en loopt er een weg onderdoor – eventueel op een andere plek dan de huidige Guisweg. Half 2019 start een planstudie over de best mogelijke herinrichting. De afronding is naar verwachting in de zomer van 2021. De omgeving, omwonenden, sportclubs en bedrijven worden hierbij nauw betrokken. Meer informatie daarover volgt rond de zomer van 2019. Dan vindt ook een informatiebijeenkomst plaats.

 

Foto spoorwegovergang Guisweg maart 2019Foto vervoerregio: de spoorwegovergang Guisweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl