Guisweg stikstofonderzoek

Hoe verloopt het stikstofonderzoek voor de Guisweg? 

We vragen het Thijs Koelemeijer, projectleider bij de gemeente Zaanstad

16 juni 2021
Met de versoepelingen in ons achterhoofd wordt het langzaam weer drukker op de weg en het station. Ook het werk voor project Guisweg gaat door. En stap voor stap komen we dichter bij een voorkeursalternatief; de uiteindelijke voorkeursoplossing voor het project Guisweg. Om in 2023 tot een voorkeursalternatief te komen valt er nog veel werk te verschaffen. Inmiddels zijn er twee oplossingen, de zogenoemde basisalternatieven, vastgesteld door het bestuur en leeft het project bij omwonenden en bedrijven uit de buurt. We ontvangen veel vragen over het project en het vooruitlopend stikstofonderzoek. In een reeks interviews met het projectteam proberen we daar zo goed mogelijk antwoord op te geven.

Daarom dit keer een interview met Thijs Koelemeijer. Thijs werkt als projectleider bij de gemeente Zaanstad en houdt zich onder andere bezig met het stikstofonderzoek. We stellen hem een aantal vragen hierover, hoe het loopt en of hij al voorzichtig een voorspelling kan geven.

Wat is er eigenlijk aan de hand?

Het effect van de basisalternatieven is dat er meer verkeer over de A8 gaat rijden en minder over de Provincialeweg. Een ongunstig effect dus voor stikstof. Dit komt omdat de A8 dwars door Natura 2000-gebied polder Westzaan loopt en hier mag geen extra stikstofuitstoot komen. Een gunstig effect is dat er dan minder verkeer door de wijken Wormerveer en Zaandijk rijdt.

Waarom is het onderzoek nodig?

Het is wettelijk bepaald om de stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden flink terug te brengen. Brandnetels en grassen vinden stikstof heerlijk. Doordat er veel stikstof in een natuurgebied neerslaat vergrast de natuur en verdwijnen andere planten. Hiermee verdwijnen ook de insecten en dieren die hiervan afhankelijk zijn. 

Is dit wel op te lossen? Zo ja, hoe?

Een mogelijke oplossing is om met andere ‘stikstofuitstoters’, zoals fabrieken of boeren, te kijken naar opties zodat zij zorgen voor minder stikstofuitstoot. Hierdoor wordt de extra stikstofuitstoot van het project gecompenseerd. Daarnaast onderzoeken we oplossingen waarbij de basisalternatieven zorgen voor minder verkeer over de A8, waardoor er uiteindelijk sprake is van minder stikstofuitstoot. Snelheidsverlaging is daarbij ook nog een optie.

Tenslotte is het mogelijk dat het project Guisweg zwaarder wegende belangen heeft ten opzichte van de stikstofuitstoot. Denk aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en volksgezondheid in Zaandijk, die het project in de toekomst mogelijk met zich meebrengt. Als onderzocht is dat deze effecten zwaarder wegen en er is geen ‘schoner’ basisalternatief, is het mogelijk om een uitzondering te krijgen en toch het project uit te voeren. Uiteraard moet hierbij wel een stukje natuurcompensatie gedaan worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van bomen of ander groen.

Hoe verloopt het proces? 

Het is een lastig proces, maar we hebben goede hoop. Veel projecten lopen tegen de stikstofproblematiek aan en we vissen allemaal in dezelfde spreekwoordelijke vijver om stikstof te compenseren. Het gaat in dit project écht om de details, maatwerk is nodig, en dat kost tijd. Bovendien verandert de wetgeving rondom de stikstof continue, waardoor we ‘varen op zicht’. Maar we hebben er veel vertrouwen in dat het goed komt.

Zorgt stikstof dat het project onuitvoerbaar is? 

Het zogenoemde stikstofdossier vormt een groot, misschien wel het grootste, risico voor het project Guisweg. Gelukkig hebben we al veel onderzoek gedaan en alle mogelijke oplossingen in beeld. We zijn positief gestemd en ik schat in dat er een kansrijke oplossing tussen zit. Dit gaan we in de komende projectfase, planstudie fase 2, verder uitwerken.

Heeft u een specifieke bereikbaarheidsvraag? Of een andere vraag met betrekking tot het project? Mail dan naar guisweg@zaanstad.nl. We beantwoorden uw vraag graag! En heeft u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief? Dat doet u hier.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl