Start verkenning Guisweg

Verkenning Guisweg
Op zoek naar mogelijke oplossingsrichtingen

2 juli 2018
Dwars door Zaandijk loopt de Guisweg, de verbindingsweg van oost naar west. Ter hoogte van het station Zaandijk Zaanse Schans kruist de Guisweg de spoorlijn van Amsterdam naar Alkmaar en parallel daaraan de provinciale weg. Met toeristen van en naar de Zaanse Schans, een drukke spoorverbinding, (schoolgaande) fietsers en vrachtverkeer vormt het een drukke en onveilige spoorwegovergang. Daarom is de verkenning Guisweg gestart. Daarin onderzoeken we hoe dit knelpunt kan worden aangepakt.

In de verkenning Guisweg onderzoeken we mogelijke oplossingsrichtingen. Kan de Guisweg of de spoorlijn onder de grond? Welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn denkbaar? Is er een fietstunnel nodig? We bekijken de mogelijkheden en wegen de kosten tegen elkaar af. In de regio speelt nog meer. Zo wordt er gewerkt aan een hogere frequentie van de treinen tussen Amsterdam en Alkmaar. En wordt gekeken naar een betere doorstroming op de A7 en de A8. De besluiten die daar worden genomen, hebben ook weer invloed op het verkeer op en rond de Guisweg. Het is daarom van belang om die verschillende keuzes op elkaar aan te laten sluiten.

Samenwerking

Er wordt dan ook veel samengewerkt tussen de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. In dit project werkt de Vervoerregio dan ook nauw samen met de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad, ProRail, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verkenning loopt tot april 2019. Dan wordt bepaald of we gezamenlijk een planstudie starten.

Foto bij overgang spoorwegovergang Guisweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl