Resultaten vragenlijst

De vragenlijst is door 846 mensen ingevuld

25 november 2021
Voor de aanpak van de kruising van de Guisweg met de Provincialeweg zijn twee oplossingen mogelijk. Tijdens een online bijeenkomst in oktober 2020 hebben wij deze oplossingen laten zien. Op dit moment werken wij de twee oplossingen verder uit. Wij vroegen de hulp en input van omwonenden en betrokkenen bij de uitwerking, omdat u de omgeving goed kent. Hiervoor kon u tot 15 september een vragenlijst invullen.

Wij bedanken iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld. In totaal hebben 846 omwonenden en betrokkenen de vragenlijst ingevuld. Wij zijn enorm blij met dit hoge aantal. Hierdoor krijgen wij een goed beeld wat u vindt van het project. Hieronder leest u per onderdeel een korte samenvatting met de belangrijkste resultaten. 

Fietsroute en fietstrap

Wij vroegen u of in de toekomst gebruik zult maken van de mogelijke nieuwe fietsroute ten oosten van de Provincialeweg. Omdat het korter, directer en veiliger is dan de huidige routes. Uit de enquête komt dat veel mensen een voorkeur hebben voor een doorgaande fietsroute en gebruikt liever geen fietstrap. De projectgroep gaat naar aanleiding van uw mening hiermee aan de slag en bekijkt andere mogelijkheden voor fietsers. 

Voetgangers- en fietstunnel

Bij een tunnel vinden de meeste mensen het belangrijk dat voetgangers en fietsers gescheiden van elkaar zijn. Daarbij willen de meeste mensen dat het er goed verlicht is, er een breed fietspad én cameratoezicht is. En liever geen steile helling. De meeste mensen willen zich veilig en op hun gemak voelen in de toekomstige tunnel. Wij zullen deze mogelijkheden verder onderzoeken.

Sluissloot

Mensen met een bootje vinden de Sluissloot erg belangrijk. De meeste mensen die de vragenlijst hebben ingevuld vinden dat de Zaanstreek waterrijk moet blijven en willen een goede verbinding naar de Zaan en omstreken. Ook hier gaat de projectgroep mee aan de slag en kijkt of er een nieuwe vaarverbinding mogelijk is.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl