Resultaten enquête

Resultaten enquête 


In de 2e tevredenheidsmeting (oktober/november 2020) hebben we u gevraagd hoe we u nog beter kunnen betrekken bij het project. De enquête is ingevuld door 69 personen. We hebben heel veel informatie ontvangen over hoe tevreden u bent over de informatievoorziening. En vooral over hoe we u nog beter kunnen informeren.


Wat nemen we mee?

U heeft aangegeven dat u niet alleen via inloopbijeenkomsten geïnformeerd wilt worden, maar ook op andere manieren. We zullen u regelmatig op de hoogte brengen van alle ontwikkelen door een digitale nieuwsbrief. U kunt zich opgeven voor deze nieuwsbrief. Ook zullen we u beter informeren via deze website en social media.

Verder kwamen uit de tevredenheidsmeting kwamen volgende punten naar voren:

  • minder moeilijk  taalgebruik;
  • meer inzicht in waarom is gekozen voor de gekozen oplossingen;
  • meer bekendheid geven op welke wijze u op de hoogte kunt blijven ;

Deze punten nemen we dan ook zeker mee in onze verdere communicatie.

Met u in gesprek

In het vervolg van het project zullen we ook weer voldoende mogelijkheid bieden om met ons in gesprek te gaan. We zullen u hierover in de nieuwsbrief informeren.  Mocht u nu al vragen hebben, mail dan naar guisweg@vervoerregio.nl. We nemen graag contact met u op, om uw vragen te beantwoorden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl