Planstudie Guisweg officieel van start

Oplossingsrichting voor knelpunt Guisweg komende tijd verder uitwerken 

31 oktober 2019
De planstudie Guisweg is officieel van start. Omwonenden en andere belanghebbenden konden voor de zomer reageren op het voorgestelde onderzoek naar het verkeersknelpunt bij de Guisweg. Diverse reacties zijn meegenomen in de definitieve startnotitie. De startnotitie geeft de kaders voor het onderzoek voor de komende twee jaar, de zogenaamde planstudie.

Van begin juni tot half juli dit jaar konden geïnteresseerden een reactie geven op het voorgestelde onderzoek, de startnotitie. In totaal zijn er 69 reacties binnengekomen. Diverse reacties zijn meegenomen om de startnotitie aan te scherpen. Denk aan opmerkingen over de bodemkwaliteit en de relatie met andere projecten, zoals Busbrug de Binding en Coenbrug. Alle reacties zijn voorzien van een antwoord en verzameld in een reactienota.

Verder onderzoek naar exacte locatie en impact op natuur en milieu

Uit de verkenningsfase Guisweg is gebleken dat een weg onder het spoor door de best passende oplossing is. De komende tijd wordt, samen met omwonenden, sportverenigingen en bedrijven, onderzocht waar de onderdoorgang moet komen en hoe deze eruit moet zien. De ruimte bij de huidige kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg is krap. Daarom wordt er gekeken naar een nieuwe locatie voor de kruising. Ook de aansluiting op de A8, de fietsverbindingen in het gebied en de omgeving van het station worden meegenomen in deze fase van de planstudie. Daarnaast wordt ook gekeken naar de impact van de verschillende mogelijkheden op de natuur en het milieu.

Omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied worden nauw betrokken bij de planstudie fase 1, die naar verwachting tot de zomer van 2021 duurt. Aan het eind van deze fase wordt de uiteindelijke voorkeursoplossing vastgesteld. Zie hieronder een overzicht van de planning.

Overzicht planning GuiswegOverzicht planning Guisweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl