Omgeving denkt mee over oplossing

Bijeenkomsten eerste focusgroep Guisweg afgerond


In de afgelopen periode heeft een groep belanghebbenden meegedacht in de oplossing voor de problematiek rond de Guisweg. Deze groep, de zogenoemde focusgroep, is tussen oktober 2019 en maart 2020 vijf keer bij elkaar geweest. De reeks bijeenkomsten met deze groep is nu afgerond. 

De focusgroep heeft meegedacht over verschillende dilemma’s binnen het onderzoek. Het projectteam was vooral geïnteresseerd in de gedachten die de deelnemers hebben. Het ging er niet om dat de focusgroep het aan het eind helemaal eens is. Maar door met elkaar te discussiëren, zijn ze een heleboel te weten gekomen over wat mensen belangrijk vinden. Daar kunnen ze in het onderzoek dan rekening mee houden.

De groep bestond uit vijftien personen: omwonenden uit de verschillende wijken, ondernemers van grote en kleinere bedrijven, natuurorganisaties en de fietsersbond. Deze deelnemers zijn geselecteerd uit iedereen die zich had aangemeld. De deelnemers vormen qua leeftijd, achtergrond en geslacht een afspiegeling van de omgeving. Op die manier praat het projectteam dus met een groep die representatief is en een goed beeld geeft van wat de omgeving vindt.

De bijeenkomsten vonden altijd ’s avonds plaats op het projectkantoor. De inhoud van de bijeenkomsten was afhankelijk van waar we op dat moment met het onderzoek waren. Meestal gaf projectleider Chris een korte toelichting op het onderwerp van die avond, om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde soms in kleine groepjes, soms met de hele groep. De input en ideeën werden de volgende dag weer teruggekoppeld aan de ‘technische collega’s’ om verder uit te zoeken.

Besproken onderwerpen

Onderwerpen die met de focusgroep besproken zijn, waren het fietsnetwerk, het wel/niet behouden van A8 aansluiting 2, het compleet maken van A8 aansluiting 3 en de plek van de nieuwe verbindingsweg en de aansluiting daarvan op de Provincialeweg. De gesprekken en input van de focusgroep zijn zeer waardevol. Belangrijke punten zijn onder andere het belang van een goed fietsnetwerk voor de omgeving: van een logische verknoping van lokale en regionale fietsroutes, tot comfortabel kunnen fietsen met niet te steile hellingen bij eventuele onderdoorgangen. Verder viel ons op dat veel mensen uit de focusgroep aangaven dat aansluiting 2 open moet blijven, dat we rekening moeten houden met funderingen en goed moeten uitzoeken of de maatregelen op andere plekken leiden tot sluipverkeer.

Verslagen

Wil je teruglezen waar over is gesproken? De presentaties en verslagen van alle bijeenkomsten zijn direct na afloop op deze site gepubliceerd. Op die manier kan iedereen die geïnteresseerd is het teruglezen. Kijk daarvoor op de pagina met documenten.

Ook in het vervolg van de onderzoeken willen we werken met een focusgroep. Op dit moment werken we preciezer uit wie, hoe, wat, wanneer. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden, houd dan deze site in de gaten of mail even naar guisweg@vervoerregio.nl.

Afbeelding met oplossingen uit powerpoint focusgroep

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl