Focusgroepleden geselecteerd en planning bekend

Focusgroepleden geselecteerd en planning bekend

3 oktober 2019
De afgelopen periode konden mensen zich aanmelden voor deelname aan de focusgroep. Deze groep praat mee en adviseert over verschillende onderwerpen die voor de oplossing belangrijk zijn.  We bedanken iedereen die zich heeft aangemeld voor de interesse. Inmiddels is de focusgroep geselecteerd. De focusgroep bestaat uit 15 personen uit de omgeving. Dit zijn omwonenden en ondernemers, maar ook mensen van onder andere natuurorganisaties en de sportverenigingen.

Een onafhankelijk bureau heeft de focusgroep samengesteld. Dit bureau, de Wijde Blik, heeft gekeken naar kenmerken van de inwoners van het gebied om een zo representatief mogelijke groep samen te stellen. Zo is onder andere gekeken naar leeftijd en de verdeling man/vrouw. Daarmee is gezorgd dat de omliggende wijken allemaal gerepresenteerd worden in de focusgroep.

De focusgroep is samengesteld voor in ieder geval fase 1 van de planstudie, van oktober 2019 tot en met april 2020. In die periode komt de focusgroep vijf keer bijeen. De eerste bijeenkomst is op 28 oktober. Na afloop van iedere bijeenkomst wordt een verslag geplaatst op deze site.  Ode pagina Focusgroep vindt u meer informatie over de planning en de bijeenkomsten.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl