Eerste schetsen aanpak Guisweg getoond

Grote belangstelling inloopavond maandagavond 27 januari 2020

Eerste schetsen van mogelijke oplossingen getoond

28 januari 2020
Maandagavond 27 januari, tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst, werden de eerste schetsen van mogelijke oplossingen voor het verkeersknelpunt Guisweg  getoond. Ruim 500 bezoekers kwamen de verschillende varianten voor de aanpak van het verkeersknelpunt Guisweg met het spoor en de Provincialeweg bekijken. De bewonersavond was georganiseerd om inwoners te informeren en om te horen wat zij van de mogelijke oplossingen vinden.  

De reacties waren over het algemeen positief.  De noodzaak om het knelpunt aan te pakken wordt door veel mensen onderstreept. Maar er leven ook zorgen over bijvoorbeeld de funderingen van nabij gelegen woningen. En of het verkeersprobleem op de huidige kruising niet verplaatst wordt naar de nieuwe situatie. Daarnaast is men benieuwd hoe men in de nieuwe situatie van A naar B komt. En welke route het vrachtverkeer gaat rijden.

Een weg onder het spoor door best mogelijke oplossing. Maar waar?

Uit het eerder uitgevoerde verkenningsonderzoek is gebleken dat een weg onder het spoor door de best mogelijke oplossing is. In de huidige fase, de planstudie fase, wordt onderzocht waar deze onderdoorgang zou moeten komen. De huidige kruising is te krap voor een weg onder het spoor door. 

Wat wordt er allemaal nog onderzocht?

Tijdens de planstudiefase, die tot de zomer van 2021, loopt worden de mogelijke oplossingen verder onderzocht:

 • Kruising Guisweg - Provincialeweg
  Hoe komt de kruising van de Guisweg en de Provinciale weg eruit te zien? Gaan fietsers en voetganger daar onder het spoor door? Auto's kunnen daar niet meer over het spoor van en naar het westen. De Guisweg aan de kant van de sportvelden zou dan alleen gebruikt worden voor bestemmingsverkeer voor de wijk.

 • Stationsgebied
  Hoe kan het stationsgebied er uit komen te zien? Kan de tunnel worden verbeterd of worden vervangen, zodat ook fietsers er makkelijk en zonder obstakels doorheen kunnen?

 • Extra op- en afrit bij de A8 (bij het politiebureau)
  Hoe kunnen we een nieuwe op- en afrit maken, zodat je vanaf hier via de snelweg ook van en naar het westen kunt? Nu is dat niet mogelijk, wat leidt tot minder logische routes.

 • Nieuwe verbindingsweg, verdiepte Provincialeweg en toegang tot de A8
  Hoe en waar komt de nieuwe verbindingsweg uit op Provincialeweg? En wat zijn de mogelijkheden rond de op-en afrit bij de Albert Heijn.

Ook wordt tijdens de planstudie fase de impact van de verschillende oplossingen op natuur en milieu onderzocht. Omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied worden nauw betrokken bij de planstudie.  Aan het einde van de planstudie wordt een voorkeursoplossing vastgesteld.

poster met plattegrond waarop aangegeven wat nog onderzocht moet worden voor de aanpak knelpunt Guisweg

Een van de gepresenteerde schetsen aanpak Guisweg (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Bekijk hier alle gepresenteerde schetsen aanpak Guisweg (pdf)
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl