Startnotitie

In de startnotitie staat beschreven hoe het verkeersknelpunt op de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg in Zaandijk kan worden opgelost. Zoals uit welke onderdelen de oplossing moet bestaan, welke oplossingsrichtingen worden onderzocht, welke milieuaspecten belangrijk zijn en onderzocht worden. 

Reactietermijn startnotitie gesloten

Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden konden reageren op de startnotitie tot en met 14 juli 2019. De reactietermijn op de startnotitie Guisweg is gesloten. We danken alle indieners voor hun reactie.  In totaal zijn er 69 reacties ingediend.

Antwoord op uw reactie

Alle reacties zijn geanonimiseerd gebundeld en beantwoord in de reactienota. De antwoorden op de reacties beschrijven tot in hoeverre suggesties wel of niet meegenomen kunnen worden in het onderzoek. Bruikbare suggesties zijn verwerkt in de definitieve startnotitie. De definitieve reactienota en startnotitie zijn te vinden onder het kopje Documenten.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl