Startnotitie

In de startnotitie staat beschreven hoe het verkeersknelpunt op de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg in Zaandijk kan worden opgelost. Zoals uit welke onderdelen de oplossing moet bestaan, welke oplossingsrichtingen worden onderzocht, welke milieuaspecten belangrijk zijn en onderzocht worden. Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden konden reageren op de startnotitie tot en met 14 juli 2019.

Reactietermijn startnotitie gesloten

De reactietermijn op de startnotitie Guisweg is gesloten. We danken alle indieners voor hun reactie. De komende tijd nemen we alle reacties in overweging. Haalbare suggesties nemen we mee in de definitieve versie van de startnotitie.

Antwoord op uw reactie

De antwoorden op de reacties worden eerst gelezen en vrijgegeven door de bestuurders van de samenwerkende partners. Daarna krijgen alle indieners individueel een antwoord op hun reactie, met daarin een toelichting wat er met de reactie is gedaan en de overwegingen daarbij. Indieners kunnen in het najaar van 2019 een reactie verwachten.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl